Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31Обществена консултация по промени в Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"

Предлагат се промени в Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила" съгласно приложението към настоящата заповед утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика от 16.12.2019. С Методологията се определят условията и редът за предоставяне на средства по фонд „Социална закрила." Сред промените са отпадане на сроковете в чл. 4, правят се съществени промени и в чл. 33 както и други изменения с цел прецизиране на някои спорни моменти.

За повече информация подосетете Портала за обществени консултации.