Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
07Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.)

Дневният ред за устойчиво развитие на ООН (https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300) представлява споделен план за мир и благоденствие на хората сега и в бъдеще. В основата на Дневния ред са 17 цели за устойчиво развитие, които представляват спешен призив към всички държави да предприемат действия в глобално партньорство. Тези цели отчитат, че преодоляването на бедността и други лишения е неизменно съпроводено със стратегически подход към подобряване на здравето и образованието, намаляване на неравенството и насърчаване на икономическия растеж.

До 05.03 тече общественото обсъждане на Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.). Целият текст на Българския доклад може да видите на Портала за обществени консултации.