Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Предвижда се Съветът да консултира и подпомага Министерския съвет относно съвместяването на националните приоритети в областите на енергийната сигурност, икономическото развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда, отчитайки всички ефекти, произтичащи от Европейската зелена сделка и инициативите от нея. Специален фокус на задачите на Съвета ще бъде участието му в разработването на национална енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г., включително план за устойчивата работа на топлоелектрическите централи, работещи с въглищно гориво.

Съгласно Проекта на Постановлението в Съвета ще бъдат включени по един представител на национално представителните организации на работодателите и по един представител на национални представителните организации на работниците и служителите. Останалите участници ще са представители на различни държавни и научни институции. Не се предвижда в състава да се включат неправителствени организации от сферата на екологията и околната среда. Ако Постановлението не се измени до влизането му в сила, НПО-та ще могат да участват в Съвета само при покана от Председателя на Съвета (този пост ще се поеме е от заместник министър-председател определен от министър-председателя.).


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.