Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

С предложените изменения и допълнения се предлагат политики, насочени към въвеждане на задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст, подпомагане чрез държавния бюджет на заплащането на дължими от родителите такси за ползване на детски градини и установяването на контрол върху дейността на настоятелствата към образователните институции. В момента Проектът е на етап обществена консултация, която ще продължи до 23.04.2020 г.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.