Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Повсеместното навлизане на цифровите технологии във всички сфери на обществения и стопански живот, известно като „цифрова трансформация" налага преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез автоматизиране и придаване на допълнителна стойност на съществуващите икономически сектори, засилване на предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства на днешния ден, вкл. и чрез развитие на изцяло нови сфери на икономическия и социален живот.

В предложения стратегически документ са взети предвид и целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане.
За повече информация и мнения посетете сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.