Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Според проекта на стратегията основните цели в областта на спорта ще бъдат насочени към осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности на всички възрастови и социални групи от населението със специален фокус върху учащите. Усилията по отношение на учащите ще бъдат насочени към осигуряване на оптимални условия за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и на спортните дейности чрез целенасочени интервенции за обновяване на физкултурни салони и друга училищна спортна инфраструктура, както и чрез мотивиране за здравословен начин на живот и занимания със спорт.

Повече информация ще намерите на Портала за обществени консултации.