Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

В проекта на Доклада са представени извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите; и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот. Отчетена е също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет за 2019 г., като орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество. Представено е и извършеното от Министерството на труда и социалната политика в процеса на координиране на политиката.


Повече информация на Портала за обществени консултации.