Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Със законопроекта се предлага изменение в Наказателния кодекс във връзка с компютърните престъпления. Киберпрестъпността е обществено явление, което не признава граници, възползва се от постоянно разрастващата се глобализация, от новите технологии, от регионалните и националните кризи в страните – било то икономически, политически или военни. Ежедневно ставаме свидетели на мащабни и разнородни кибератаки, нанасящи огромни щети на компании и интернет потребители от цял свят, като същите са факт и в страната ни. 

Нещо повече, киберпрестъпността и употребата на Интернет пространството успешно и ефективно благоприятства и всяка една останала престъпна дейност на национално и транснационално ниво, която нанася огромни щети на бюджета. В тази връзка е особено важно за нормалното функциониране на държавата да бъде осигурена безпроблемна работа както на държавния апарат и обектите от стратегическо значение в различните структуроопределящи сектори, така и на частния сектор, а именно чрез по-добра наказателно правна защита срещу компютърните престъпления, при които не само неправомерно се достъпва дадена информационна система, но и данните в нея се увреждат или унищожават.


Повече информация можете да намерите на Портала за обществени консултации.