Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Проект на НИД на Наредба № Н-5 за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

С проекта се създава подзаконова нормативна уредба за провежгдане на конкурси за предоставяне на творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата.

С оглед спецификата на този способ за финансово подпомагане на културни дейци, който се различава от останалите програми на фонда по това, че не предвижда финансиране на проект, а творчески процес, следва да се създаде специфична уредба.


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.