Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани с необходимостта от:

• Прецизиране на изисквания, произтичащи от европейското законодателство с цел осигуряване на съответствие по отношение на кръга на възложителите и случаите на допустими промени в хода на изпълнение на поръчките;

• Въвеждане на допълнителни правила, свързани с прилагане на Централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки;

• Прецизиране и допълване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им.


За повече информация посетете Портала за обществени консултации