Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Проект на Наредба за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и Малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

С проекта се цели стопаните да бъдат компенсирани в най-кратки срокове, още в рамките на настоящата стопанска година. По тази причина, при разпределението на средствата за основен критерий е възприет размерът на направените допълнителни разходи по прилагане на противоепидемиологичните мерки в стопанствата, като за целта се използват представени данни от браншови организации и официални източници на информация.


Повече информация можете да намерите на Портала за обществени консултации.