Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Обществена консултация на проект на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност

Прилагането на наредбата ще създаде възможност храната, която не се е превърнала в хранителен отпадък и все още е годна за консумация, да бъде оползотворена и преразпределена за консумация от нуждаещи се лица. С акта ще се създаде възможност за значително намаляване на процента на загубата и разхищението на храни и по този начин ще се стимулира даряването им.

Повече информация можете да намерите на Портала за обществени консултации.