Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Обществена консултация на проект на Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, как

Създаването на национална рамка от допълващи се нормативни актове в областта на здравословното хранене и безопасността и качеството на храните, които децата консумират ще гарантират съществен аспект от тяхното развитие и здравословно състояние.


Повече информация можете да намерите на Портала за обществени консултации.