Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26Приемане на Наредба на Столична община за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот"

Предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот" е административна дейност, свързана с производство по издаването на индивидуални административни актове по инициатива на лица с увреждания, които желаят да получат асистентско съдействие от Столична община. Към момента в НПСУАНЖ е предвидена възможността документите от кандидатите за ползватели, текущите ползватели, кандидатите за асистенти и асистентите да се подават на хартиен носител на гише в Бюрата за социални услуги на теротрията на Столична община.

В тази връзка следва да се регламентира възможността за електронно подаване и получаване на документи по отношение на социалните услуги предоставяни с НПСУАНЖ. Създаването на нормативни предпоставки за въвеждане на електронния документ в дейностите по осъществяване на правомощията на комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ ще ускори административното производство.


За повече информация посетете сайта на Столична община.