Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Томислав Дончев, Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Работната група имаше за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 г.

Можете да изпращате ваши становища относно Националната стратегия до 12.4.2021 г. ТУК