English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на заповед за забрана на внос и развъждане на Американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на Република България

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс се оповестява проект на заповед за забрана на внос и развъждане на Американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на Република България.

Заинтересованите лица могат да представят писмени предложения и възражения в срок до 10.05.2022 г. включително, чрез електронен адрес edno_gishe@moew.government.bg или на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22. Основните съображения за издаване на акта се съдържат в проекта на заповед.

Подробности ще намерите на Портала за обществени консултации.