English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национален фонд Култура - обществено обсъждане

 

Национален фонд Култура предоставя за обществено обсъждане проектите на документи на регулярните програми на фонда.

Срок на общественото обсъждане: от 23.06. 2022 г. до 04.07.2022 г. (17:00 ч.).

>>> Всчки подробности ще намерите на страницата на фонда.