English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България.

 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българите,  живеещи извън Република България.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.