Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10

Обществени консултации

11.12.2015
Покана за становища по нов законодателен пакет „Кръгова икономика“ на Европейската комисия

Срок за участие: до 30 декември 2015

Във връзка с подготовката на официалната позиция на Република Българияпо новия законодателен пакет "Кръгова ...

11.12.2015
Обществено обсъждане роект на нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000"

Срок за участие: до 21 декември 2015

Министерството на околната среда и водите провежда обществено обсъждане на проект на нова Наредба за условията и ...

07.12.2015
Проект на План за управление на Природен парк "Беласица"

Срок за участие: до 17 декември 2015

Приемат се становища и коментари  по общественото обсъждане на проекта на План за управление на природен парк ...

27.11.2015
МОСВ предлага нов проект за изменение на Правилника за дейността на Консултативната комисия по ГМО

Срок за участие: до 09 декември 2015

Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане нов проект на изменение на ...

02.09.2015
Социалното министерство предложи нови критерии за получаване на национално представителство от организациите, работещи в подкрепа на хората с увреждания

Срок за участие: до 13 септември 2015

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане нов проект за изменение на ...

17.08.2015
Нов закон ще урежда събирането на държавните такси от администрацията

Срок за участие: до 26 август 2015

На сайта на Министерски съвет – Портал за обществени консултации, е публикуван нов проект на Закон за държавните ...

06.07.2015
Промени в ЗНА въвеждат оценка на въздействието в законодателния процес

Срок за участие: до 21 юли 2015

Министерски съвет стартира обществено обсъждане по проектозакона за изменение и допълнение на Закона за ...

09.06.2015
По-достъпни процедури за регистрация на НПО, по-обективни критерии за финансиране обещават промените в ЗЮЛНЦ

Срок за участие: до 22 юни 2015

На интернет страницата на Министерство на правосъдието е публикуван Законопроектът за изменение на Закона за ...

17.03.2015
Покана за обществено обсъждане на проектозакона за доброволчество

Срок за участие: до 25 март 2015

Проектозаконът за доброволчеството е дело на група народни представители и над 10 от най-големите неправителствени ...

23.02.2015
Изтича срокът на поканата за участие на НПО в избора на техни представители за членове на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с НПО и жалбите на гражданите

Срок за участие: до 03 март 2015

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯКОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ...

20.02.2015
Министерството на младежта и спорта даде ход на обществените консултации по проекта на Закона за доброволчеството

Срок за участие: до 07 март 2015

Проектът на Закона за доброволчеството  е публикуван за обществено обсъждане преди внасянето му в Народното ...

05.01.2015
Обществена консултация относно Междинния преглед на значимите проблеми при управлението на водите към Плановете за управление на речните басейн

Срок за участие: до 05 май 2015

Четирите басейнови дирекции приемат становища и коментари по повод консултацията с обществеността на Междинния ...

09.12.2014
Определен срок за подаване на предложения по проекта за промени в закона за НПО

Срок за участие: до 19 декември 2014

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е публикуван за ...

16.10.2014
„Какво трябва да се промени в управлението на страната?” покана за участие в регионални граждански панели

Срок за участие: от 16 октомври 2014 до 05 ноември 2014

Покана към гражданите и неправителствените организации за ...

03.10.2014
Стартира публично обсъждане на националната Комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

Срок за участие: от 26 септември 2014 до 10 октомври 2014

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. е публикувана на портала за обществени ...

15.04.2014
Обществено обсъждане на Закона за авторското право и сродните му права

Срок за участие: от 15 април 2014 до 22 април 2014

Промените са разработени с основната цел да въведат в националното законодателство изискванията на Директива ...

15.04.2014
Обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Срок за участие: от 15 април 2014 до 20 април 2014

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ЗИД на ЗГР) има за цел ...

10.03.2014
Обществено обсъждане на оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г

Срок за участие: от 07 март 2014 до 19 март 2014

Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат ...

«   1 ... 20  21  22  23  24  25    »