Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

Обществени консултации

09.06.2015
По-достъпни процедури за регистрация на НПО, по-обективни критерии за финансиране обещават промените в ЗЮЛНЦ

Срок за участие: до 22 юни 2015

На интернет страницата на Министерство на правосъдието е публикуван Законопроектът за изменение на Закона за ...

17.03.2015
Покана за обществено обсъждане на проектозакона за доброволчество

Срок за участие: до 25 март 2015

Проектозаконът за доброволчеството е дело на група народни представители и над 10 от най-големите неправителствени ...

23.02.2015
Изтича срокът на поканата за участие на НПО в избора на техни представители за членове на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с НПО и жалбите на гражданите

Срок за участие: до 03 март 2015

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯКОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ...

20.02.2015
Министерството на младежта и спорта даде ход на обществените консултации по проекта на Закона за доброволчеството

Срок за участие: до 07 март 2015

Проектът на Закона за доброволчеството  е публикуван за обществено обсъждане преди внасянето му в Народното ...

05.01.2015
Обществена консултация относно Междинния преглед на значимите проблеми при управлението на водите към Плановете за управление на речните басейн

Срок за участие: до 05 май 2015

Четирите басейнови дирекции приемат становища и коментари по повод консултацията с обществеността на Междинния ...

09.12.2014
Определен срок за подаване на предложения по проекта за промени в закона за НПО

Срок за участие: до 19 декември 2014

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е публикуван за ...

16.10.2014
„Какво трябва да се промени в управлението на страната?” покана за участие в регионални граждански панели

Срок за участие: от 16 октомври 2014 до 05 ноември 2014

Покана към гражданите и неправителствените организации за ...

03.10.2014
Стартира публично обсъждане на националната Комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

Срок за участие: от 26 септември 2014 до 10 октомври 2014

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. е публикувана на портала за обществени ...

15.04.2014
Обществено обсъждане на Закона за авторското право и сродните му права

Срок за участие: от 15 април 2014 до 22 април 2014

Промените са разработени с основната цел да въведат в националното законодателство изискванията на Директива ...

15.04.2014
Обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Срок за участие: от 15 април 2014 до 20 април 2014

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ЗИД на ЗГР) има за цел ...

10.03.2014
Обществено обсъждане на оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г

Срок за участие: от 07 март 2014 до 19 март 2014

Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат ...

03.02.2014
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 2014-2020

Срок за участие: от 03 февруари 2014 до 12 февруари 2014

28.01.2014
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА

Срок за участие: от 27 януари 2014 до 04 февруари 2014

Предстои промяна на текстове в ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на Съвет за административната ...

13.01.2014
Обществени консултации относно постановление за прозрачно разходване на средства

Срок за участие: от 13 януари 2014 до 23 януари 2014

Министерски съвет предвижда създаване на Междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни ...

13.01.2014
Обществени консултации относно реда и вида на отпусканите от държавата стипендии

Срок за участие: от 13 януари 2014 до 21 януари 2014

Предложените допълнения имат за цел да се даде право на висшите училища да отпускат стипендии на студенти със ...

«   1 ... 21  22  23  24  25    »