Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

Обществени консултации

09.12.2013
Oбществени консултации на www.strategy.bg във връзка с Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Срок за участие: от 09 декември 2013 до 17 декември 2013

Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със ...

12.11.2013
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Срок за участие: от 11 ноември 2013 до 18 ноември 2013

На сайта за обществени консултации можете да дадете своите коментари във връзка със Закона за изменение и ...

04.11.2013
Коментари по проекта за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с ...

Срок за участие: от 01 ноември 2013 до 12 ноември 2013

До 12 ноември 2014г. можете да дадете своите коментари по проекта за изменение и допълнение на Правилника за ...

11.10.2013
Предложенията за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за физическотото възпитание и спорта

Срок за участие: от 07 октомври 2013 до 23 октомври 2013

1.Представете своите коментари относно предложенията за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона ...

11.10.2013
Обществени консултации относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на ...

Срок за участие: от 07 октомври 2013 до 14 октомври 2013

1.Обществени консултации относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ...

17.09.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Срок за участие: от 10 септември 2013 до 24 септември 2013

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във ...

17.09.2013
Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

Срок за участие: от 10 септември 2013 до 24 септември 2013

С проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта се цели създаването на по-ефективна ...

17.09.2013
Проект на Закон за Министерството на вътрешните работи

Срок за участие: от 16 септември 2013 до 30 септември 2013

 Подготвянето на изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) е продиктувано, на първо ...

15.02.2013
Външното министерство търси мнения по законопроекта за изпадналите в беда българи в чужбина

Срок за участие: от 14 февруари 2013 до 28 февруари 2013

Проектът на Закон за консулското съдействие и консулските услуги, предложен от Министерството на външните ...

15.02.2013
Предложение за избор на НПО членове в Съвет за развитие на гражданското общество

Срок за участие: от 11 февруари 2013 до 28 февруари 2013

Според приетата от Министерски съвет Стратегия за подкрепа на развитието на гражданското общество в периода 2012 ...

28.05.2012
Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г.

Срок за участие: от 23 май 2012 до 15 юни 2012

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - ...

29.03.2012
Национала програма за реформи 2012 - 2020

Срок за участие: от 28 март 2012 до 16 март 2012

Актуализираният проект на Националната програма за реформи (НПР) на Република България за периода 2012–2020 г. е ...

29.03.2012
Националната програма за развитие: „България 2020"

Срок за участие: от 28 март 2012 до 23 април 2012

Стратегическата част на „Националната програма за развитие: „България 2020" представя общата рамка на политиките ...

20.03.2012
Обществено обсъждане на "Националната програма за развитие: България 2020"

Срок за участие: от 20 март 2012 до 23 април 2012

Разработеният първи вариант на стратегическа част на "Националната програма за развитие: България 2020" ...

24.02.2012
Обществени консултации по Закона за предучилищното и училищното образование

Срок за участие: от 15 февруари 2012 до 28 февруари 2012

На 14 февруари 2012 година, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и ...

06.02.2012
Закон за изменение и допълнение на Закон за омбудсмана

На 30 януари 2012г. в Народното събрание е постъпил Закон за изменение и допълнение на Закон за омбудсмана. ...

02.02.2012
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта приема коментари относно Проекта за ...

Срок за участие: от 01 февруари 2012 до 14 февруари 2012

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерство на транспорта приема коментари ...

02.02.2012
Промени на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 година за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в ...

Срок за участие: от 01 февруари 2012 до 12 февруари 2012

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна ...

26.01.2012
Министерство на образованието, младежта и науката подготвя Проекти на учебни програми по специалните учебни предмети за деца с нарушени ...

Срок за участие: от 25 януари 2012 до 10 февруари 2012

Министерство на образованието, младежта и науката подготвя Проекти на учебни програми по специалните учебни предмети за деца с нарушено ...

«   1 ... 22  23  24  25