English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА

Срок за участие: от 27.01.2014 г. до 04.02.2014 г.

Предстои промяна на текстове в ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа Предложенията за

Обществени консултации относно постановление за прозрачно разходване на средства

Срок за участие: от 13.01.2014 г. до 23.01.2014 г.

Министерски съвет предвижда създаване на Междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни

Обществени консултации относно реда и вида на отпусканите от държавата стипендии

Срок за участие: от 13.01.2014 г. до 21.01.2014 г.

Предложените допълнения имат за цел да се даде право на висшите училища да отпускат стипендии на студенти със значими

Oбществени консултации на www.strategy.bg във връзка с Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

Срок за участие: от 09.12.2013 г. до 17.12.2013 г.

Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със Закон за изменение и

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Срок за участие: от 11.11.2013 г. до 18.11.2013 г.

На сайта за обществени консултации можете да дадете своите коментари във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона з

Коментари по проекта за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с ...

Срок за участие: от 01.11.2013 г. до 12.11.2013 г.

До 12 ноември 2014г. можете да дадете своите коментари по проекта за изменение и допълнение на Правилника за реда за

Предложенията за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за физическотото възпитание и спорта

Срок за участие: от 07.10.2013 г. до 23.10.2013 г.

1.Представете своите коментари относно предложенията за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за физическотото

Обществени консултации относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на ...

Срок за участие: от 07.10.2013 г. до 14.10.2013 г.

1.Обществени консултации относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Срок за участие: от 10.09.2013 г. до 24.09.2013 г.

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимо

Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

Срок за участие: от 10.09.2013 г. до 24.09.2013 г.

С проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта се цели създаването на по-ефективна законова рамка за провеж

Проект на Закон за Министерството на вътрешните работи

Срок за участие: от 16.09.2013 г. до 30.09.2013 г.

 Подготвянето на изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) е продиктувано, на първо място, от необход

Външното министерство търси мнения по законопроекта за изпадналите в беда българи в чужбина

Срок за участие: от 14.02.2013 г. до 28.02.2013 г.

Проектът на Закон за консулското съдействие и консулските услуги, предложен от Министерството на външните работи, вече е

Предложение за избор на НПО членове в Съвет за развитие на гражданското общество

Срок за участие: от 11.02.2013 г. до 28.02.2013 г.

Според приетата от Министерски съвет Стратегия за подкрепа на развитието на гражданското общество в периода 2012 – 2015 г. и

Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г.

Срок за участие: от 23.05.2012 г. до 15.06.2012 г.

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. е разработена от&nb

Национала програма за реформи 2012 - 2020

Срок за участие: от 28.03.2012 г. до 16.03.2012 г.

Актуализираният проект на Националната програма за реформи (НПР) на Република България за периода 2012–2020 г. е публикуван на

Националната програма за развитие: „България 2020"

Срок за участие: от 28.03.2012 г. до 23.04.2012 г.

Стратегическата част на „Националната програма за развитие: „България 2020" представя общата рамка на политиките за развитие на

Обществено обсъждане на "Националната програма за развитие: България 2020"

Срок за участие: от 20.03.2012 г. до 23.04.2012 г.

Разработеният първи вариант на стратегическа част на "Националната програма за развитие: България 2020" представя общата рамка

Обществени консултации по Закона за предучилищното и училищното образование

Срок за участие: от 15.02.2012 г. до 28.02.2012 г.

На 14 февруари 2012 година, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и заместник-министърът Милена

1...2728293031