Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Обществени консултации

18.03.2016
Обществено обсъждане на проекта на Наредба № 5 за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности

Срок за участие: до 26 март 2016

Министерството на младежта и спорта приема становища и коментари в срок до 26.03.2016 г. С проекта на Наредбата ...

07.03.2016
МОН приема становища и коментари по общественото обсъждане на проект на Наредба за предучилищното образование

Срок за участие: до 18 март 2016

МОН приема становища и коментари в срок до 18.03.2016 г. по общественото обсъждане на проект на Наредба за ...

07.03.2016
Общественото обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Срок за участие: до 16 март 2016

Министерство на труда и социалната политика приема становища и коментари в срок до 16.03.2016 г. по ...

02.03.2016
Приемат се становища и коментари в срок до 09.03.2016 г. по общественото обсъждане на проект на Решение за одобряване на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

Срок за участие: до 09 март 2016

Проект на Решение на МС за одобряване на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Организацията на ...

02.03.2016
Приемат се становища и коментари по общественото обсъждане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на Природен парк "Витоша"

Срок за участие: до 08 март 2016

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на Природен парк „Витоша"С ...

26.02.2016
Публично обсъждане на Закона за изменение на ЗЮЛНЦ в Парламента

Срок за участие: до 02 март 2016

Народното събрание организира публично обсъждане на предложенията за промени в ЗЮЛНЦ. Обсъждането ще се проведе на ...

18.02.2016
МТСП приема становища и коментари по проект на План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

Срок за участие: до 02 март 2016

Министерството на труда и социалната политика приема становища и коментари в срок до 02.03.2016 г., вкл., по ...

12.02.2016
Общественото обсъждане на проект на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление

Срок за участие: до 24 февруари 2016

Министерски съвет приема становища и коментари в срок до 24.02.2016 г. по общественото обсъждане на проект на ...

09.02.2016
Министерството на труда и социалната политика приема становища и коментари в срок до 17.02.2016 г. по общественото обсъждане на проект на изменение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г

Срок за участие: до 17 февруари 2016

Проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Предложените промени ...

28.01.2016
МОСВ пусна за консултации с обществеността нов план за управление на НП "Централен Балкан"

Срок за участие: до 06 февруари 2016

Министерството на околната среда и водите - МОСВ пусна за консултации с обществеността нов план за управление ...

07.01.2016
Обществено обсъждане "Опитът от първата година на приложение на задълженията за "озеленяване" по Схемата за директни плащания по Общата селскостопанска политика на ЕС

Срок за участие: до 08 март 2016

Европейската комисия провежда обществено обсъждане "Опитът от първата година на приложение на задълженията ...

18.12.2015
МОСВ приема становища и коментари в срок по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Срок за участие: до 11 януари 2016

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците има за цел:• Хармонизиране на ...

11.12.2015
Покана за становища по нов законодателен пакет „Кръгова икономика“ на Европейската комисия

Срок за участие: до 30 декември 2015

Във връзка с подготовката на официалната позиция на Република Българияпо новия законодателен пакет "Кръгова ...

11.12.2015
Обществено обсъждане роект на нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000"

Срок за участие: до 21 декември 2015

Министерството на околната среда и водите провежда обществено обсъждане на проект на нова Наредба за условията и ...

07.12.2015
Проект на План за управление на Природен парк "Беласица"

Срок за участие: до 17 декември 2015

Приемат се становища и коментари  по общественото обсъждане на проекта на План за управление на природен парк ...

27.11.2015
МОСВ предлага нов проект за изменение на Правилника за дейността на Консултативната комисия по ГМО

Срок за участие: до 09 декември 2015

Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане нов проект на изменение на ...

02.09.2015
Социалното министерство предложи нови критерии за получаване на национално представителство от организациите, работещи в подкрепа на хората с увреждания

Срок за участие: до 13 септември 2015

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане нов проект за изменение на ...

«   1 ... 3  4  5  6  7  8  9    »