English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Финалистите през 2014 г. в конкурса за най-добър бизнес план на НПО

 
Това видео представя финалистите през 2014 г. в конкурса за най-добър бизнес план на НПО.
Конкурсът за най-добър бизнес план има за цел да стимулира неправителствените организации да развиват свързана с мисията си стопанска дейност, чрез която да осигуряват средства за постигане на основните си задачи.