English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уебинар - финансиране на НПО предаване на живо

 
Дали е вярно, че "който плаща, поръчва музиката", или:
  • откъде се финансират гражданските организации?
  • за какво използват получените средства?
  • зависими ли са от дневния ред на донорите?
  • какво искат да получат донорите в замяна на отпуснатото финансиране?
На тези и други въпроси ще получите отговор, ако проследите живото излъчване на уебинара, посветен на финансирането на НПО. Има възможност да се отправят въпроси и провокации онлайн. Под диригентството на Любен Панов, директор на Български център за нестопанско право 


Чат