English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уебинар обсъжда промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 
Промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел ще бъдат обсъждани на тематичен уебинар, организиран от Българския център за нестопанско право (БЦНП). 

Дискусията ще се проведе он-лайн, на 24 юни 2015 г. (сряда), от 14:00 часа в секцията NGOBG Live на Информационния портал за НПО в България (www.ngobg.info).

От страна на БЦНП на въпроси, свързани със законопроекта ще отговарят Любен Панов – директор и Иван Георгиев – правен консултант на Центъра.

Кои са основните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел?

1. Регистрацията на неправителствените организации ще се прехвърли от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията

В рамките на уебинара ще разгледаме в кои закони ще бъдат регламентирани промените и в какви срокове ще стане това; необходимите документи за извършване на процедурата; промените, които ще последват за съществуващите в момента регистрации; облекченията и скритите рискове, които са свързани с тях.

2. Ще бъдат създадени Съвет за развитие на гражданското общество и Фонд за подкрепа на гражданските инициативи

Ще представим накратко функциите на двете институции и защо е необходимо те да бъдат създадени.

По време на уебинара ще имате възможност да задавате въпроси към участниците.

Уебинарът е част от проект на Български център за нестопанско право „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (www.ngogrants.bg).