English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Представяне на Индекса за устойчивост на неправителствените организации 2014 за България

 
Индексът за устойчивост на неправителствените организации 2014 за България ще бъде представен от Българския център за нестопанско право на 04 август 2015.