English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Как да направим демокрацията по-демократична

 
На 09 май 2013 от 12:00 до 13:00 се излъчи първият уебинар на Информационния портал за НПО в България (www.ngobg.info). Порталът стартира NGOBG Live, програма за уебинари. Темата на първото он-лайн обучение бе „Как да направим демокрацията по-демократична". Лектор бе д-р Атанас Славов, преподавател по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски". Представени бяха формите, чрез които е възможно гражданското участие, както и основните въпроси и предизвикателства при неговото реализиране. Зрителите имаха възможност он-лайн да задават въпроси, на които д-р Славов отговори в рамките на излъчения уебинар.