English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучителна програма „Изборът е възможен…“

 
NGOBG Live представя „Изборът е възможен…" или каква е алтернативата за упражняване на правата на хора с интелектуални затруднения или психично-здравни проблеми
(Обучителна програма)

Уважаеми колеги, приятели, зрители,

В края на годината, чрез секцията ни NGOBG Live отваряме една голяма тема, свързана с правата на хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми. Темата обаче, е свързана  не със страданието на тези хора, изолацията и трудностите, които срещат в житейския си път, а с алтернативата, която могат да имат при упражняването на правата си, наречена още подкрепено вземане на решения.
В рамките на няколко части (записани като видеоматериали или излъчвани на живо) ще ви разкажем и обучим как може да създадете подкрепяща мрежа на лицата, които имат такива затруднения и проблеми. Ще разберете каква е целта на подкрепящата мрежа и как тя помага на хората да упражняват права си. Ще ви срещнем с екипа от експерти, които единствени в България „пилотират" подобна дейност за лица с интелектуални затруднения и ще чуете от тях как се организира подобен процес.
Първият модул от тази програма е „Стъпка по стъпка към различни възможности за упражняване на права от хора, които трудно се справят сами. Опитът на пилотните проекти в България 2013" и ще бъде достъпен за гледане в NGOBG Live от 15 декември 2013 г.
Лекторище бъдат  Ани Андонова и Росица Савова – действащи фасилитатори на подкрепящи мрежи за лица с интелектуални затруднения, а също и Илияна Малинова и Надя Шабани, координатори по Проект „Член 12 – следваща стъпка".

За правните аспекти на концепцията за подкрепено вземане на решения, за „новата" теория за дееспособността в светлината на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, за това каква е алтернативата на правния институт на запрещението ще научите от втория модул - правен уебинар с лектори : Надя Шабани, Мариета Димитрова, правни експерти към Български център за нестопанско право. Тази част ще се излъчи на живо в началото на 2014.
Тези обучения са част кампанията за подкрепено вземане на решения, инициирана от Български център за нестопанско право, съвместно с Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията. Повече за кампанията и целите ? може да намерите ТУК.
Следете новините за програмата и направете с подкрепата си на кампанията възможен изборът на хората с увреждания!