Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
20В час по финансова грамотност

Разкази за НПО


Преди година внесох около 1000 лева в банковата си сметка, по която лихвеният процент е 4%. Годишният процент на инфлацията също е 4%.Чудя се далисъм направила добре?Сега дали ще имамповече пари, за да сикупя по-хубавлаптоп или баба и дядо ще трябва да помагат? Колко ли пари имам?


Не, не ви споделям личните си проблеми и няма да ви карам да ми избирате лаптоп. Това е пример за една задача, чийто отговорученциите ще трябва да търсят в часа по финансова грамотност. Този предмет ще бъде въведен тази година в някои училища по проекта „Моят живот- моите финанси"на фондация „Инициатива за финансова грамотност".


Учебник, тетрадка, материали за учителите, видеофилми, интерактивни игри - всичко това е част от иновативния продукт, който фондацията е разработила за подобряване финансовата грамотност на младежите у нас. В учебника са включени шест базови теми,които дават отговор на въпроси от ежедневието на всеки един потребител: „Какъв кредит да избера?", „Какава застраховка да си направя?". Тази сложна материя е представена по достъпен и забавен начин чрез множество дискусии, упражнения и игри.


Към учебния материал има  шест  филмчета с образователно съдържание, които онагледяват различни ситуации от ежедневието (тук можете да видите първото от тях). Така например решението за разпределяне на личния бюджет е пресъздадено през разговор между група приятели. Младежите се разхождат по Витошка и планират своето пътуване до къмпинг „Градина". Откъде да намерят пари за нови рокли и обувки, кои покупки да направят и кои да си спестят? Учениците бързо ще намерят отговорите на тези въпроси, докато се забавляват. В един малко по-късен етапфилмчетата ще бъдат качени в Youtoube и социалните мрежи за безплатно ползване. А ако някоя от медиите прояви интерес, те ще й бъдат предоставени.


Над 300 ученици от15 училища ще започнат да учат по тази учебна програма в началото на втория срок. Целият материал трябва да бъдепредаден за около 12 учебни часа. В пилотния проект ще се включват две училища от София (95-то и 119-то) и още 13 от цялата страна. „Избрали сме райони с по-ниско икономическо развитие- Западен, Централен и Източен. Сред градовете, които ще се включат в инициативата са: Враца, Видин, Плевен, Търговище, Бургас, Стамболийски, Разград...", разказва Росица Вартоник, председател на фондацията. Тя обяснява, че учителите сами ще преценят кога да провеждат часовете по финансова грамотност. По време на тези часове няма да се преподават сложни теории и няма да се засягат въпроси като „ Защо същестувават финансовите пазари?". Целта е да се придобият базови познания, затова програмата е насочена към масовите училища, а не икономическите например.


В началото на учебния процес учениците ще направят входящ тест. Резултатитеще покажат нивото им и ще служат като база за сравнение след края на проекта . Има само едно единствено изследване на Световната банка от 2010 година за финансовата грамотност на населението. Според данните от него около 53% от младежите у нас между 16-17 години нямат почти никакви познания. Изходящото ниво ще даде възможнсот да се направи сравнение между положението през 2010 и сега.От друга страна ще се направи съпоставка между различните региони, както и между различните възрастови групи, защотов проекта ще участват деца от 8, 9, 11 и 12 клас.


От фондацията планират да направят и специализирани модули за деца от 1-ви до 4-ти и от 5-ти до 7-ми клас. Учебната програма ще бъде съобразена с тяхната възраст. Чрез игра на децата ще бъде обяснявано как се печелят парите, какво се прави с тях.Екипът се надява прогарамата да се разраства и някой ден да влзезе масово в учебната програма, но това зависи от успеха на пилотния проект и решението на Министерсвото на образованието.


„Учителите, които обучихме, бяха възхитени. Те смятат, че така ще е много по-лесно да задържат вниманието на учениците. Има тема „ Аз. пенсионерът" например. За тях това е твърде далечно. Но ще дойде един момент, в който държавата няма да може да плаща. Тогава ще разберат, че финансовото бъдеще е в техни ръце. Монетата има две страни. От едната е как печелиш парите, обаче от другата страна е как ги харчиш. Оказва се, че хората имат голям проблем с второто.", споделя председателката на фондацията.


Понятието финансова грамотност започна да се избистря едва през 2004 година. Вече сме 2014 и светът осъзнава необходимостта от подобни програми. Дори от PISA* савключили такъв компонент към теста си по математика. Според екипа на фондацията еднакво важно е да можеш да смяташ, да можеш да разбираш текстове и да можеш да управляваш финансите си. По света има много такива програми, като в САЩ и Англия например някои са задължителни, други- свободно избираеми. В България са провеждани множество обучения по предприемачество и кариерно ориентиране, но не и по финансова грамотност.


Друга цел на екипа на фондацията е да разработи подобна програма за хората с ниск социален статус. Зависимостта межу ниската финансова грамотност и получаването на помощи е голяма. „ Има крещяща нужда от адаптирани програми за хората с по-ниски доходи,без образование и тн. Според изследването на Световната банка от 2010г. около 80% от тях са финансово неграмотни. Те не познават финансовите продукти. Избират най-скъпите и са податливи на манипулации. Дори да си намерят работа, не могат да се оправят с финансиет си. Взимат кредити, отпадат от трудовия пазар, влизат в сивата икономика, минават на помощи и се оказват в тежест на държавата и всички нас.„, обяснява Росица Вартоник. При тях подхода ще е малко по-различен – неформално образование или учене чрез игра. Идеята е да се създаде мрежа от обучители, които да разпространяват знанието сред тези групи.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фондацията съществува от 2 години и работи предимно по проекти във финансовата сфера. Тяхно дело е и интернет страницата на Комисията за финансов надзор за потребителите и на небанкови финансови продукти . По-голямата част на екипа идва от  финансовия регулатор и сега участва по проект, който осигурява техническа помощ на застрахователния регулатор в Черна гора.


Проектът се финансира през програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

*PISA събира и обработва информация по значими за образователната политика въпросиСнимки: Фондация „Инициатива за финансова грамотност"


Автор: Виктоиря Юлиянова