Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Над 1600 консултации и 60 събития са проведени от ОИЦ – София за по-малко от година и половина

Над 1600 консултации и 60 събития са проведени от ОИЦ – София за по-малко от година и половина

От декември 2015 година до април 2017 включително в Областен информационен център – София (ОИЦ – София) са проведени 1 646 консултации с посетители, а експертите на Центъра са отговорили общо на 3 437 въпроса, постъпили по имейл, по телефона или при посещенията на място в Центъра. Това съобщи на пресконференция днес управителят на ОИЦ – София Анна Генчева. Целта на срещата с медиите бе да бъдат представени постигнатите до момента резултати по проект  „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” (договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01), по който работи Центърът от 13.12.2015 г.

За този период са проведени също 60 събития – информационни срещи, изнесени приемни в 22-те общини на София-област, различни интерактивни събития с деца и младежи, работни срещи с медии, участие в национални кампании. На тях са присъствали общо 1 620 души.

Проектът, по който функционира Областният информационен център ще продължи до края на 2018 г., уточни г-жа Генчева. До тогава остава да бъдат проведени още минимум 120 събития.

Бенефициент по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” е Столична община. Финансирането е по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 31.12.2018 г., а стойността му – 643 893.84 лева. Основна цел на проекта да се популяризират възможностите, които ЕС предоставя през настоящия програмен период, чрез достъп до информация за потенциалните бенефициенти от двете области София-град и София-област.Източник: Областен информационен център – София, 18 май 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.01.2018
Обучение „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията” организира БЦНП Обучение „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията" организира БЦНП

Информационната кампания на Български център за нестопанско право „Пререгистрация на НПО. Какво трябва ...

15.01.2018
Анкетно проучване във връзка с подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни Анкетно проучване във връзка с подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението на проект „Подготовка на местните власти за приложението на новата правна ...

15.01.2018
Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015” в края на 2017 г. Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015" в края на 2017 г.

През миналата година са заличени над 200 приемни семейства, насилие е установено в 1 случай Стабилност ...