Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20„На турне" в Африка
Решителна и неуморна, изложбата „Решавам=Съществувам" продължава да пътува по широкия свят, за да споделя своите скромни, но чисто човешко послания и да се докосва до сърцата на хиляди, а защо не и милиони хора из планетата, независимо от тяхната раса, националност, религия. Хора, за които признаването на човешкото достойнство, свободата на личността и  равнопоставеността пред закона са висша ценност. Но… и все още борба за постигане. Както в България, така и в близки и далечни страни. 

След Ирландия, Казахстан, Швейцария и Перу този път изложбата е още по-дръзка в плановете си за пътешестване, защото е решена за втори път да прескочи Екватора, за да достигне новия си още по-далечен хоризонт – Република Южна Африка. От там започва и африканското турне на посланието „Решавам=Съществувам". В началото на юни 2017 г. картините, щрихиращи личните съдби на хора с увреждания, заключени в затвора на присъденото им запрещение, ще гостуват в офиса на Южноафриканската комисия по правата на човека (South African Human Rights Commission). Комисията е национална институция, създадена, за да подкрепя конституционната демокрация. Тя се стреми да насърчава зачитането, спазването и защитата на правата на човека за всички граждани, без страх или покровителство.Алиса, Тома, Иван и другите емблематични персонажи от изложбата, изрисувани с цвят от художника Надежда Георгиева-Над и обрисувани в думи от Яна Бюрер Тавание, получиха покана за гостуване и в Панафриканския парламент. Парламентът е създаден като орган на Африканския съюз, за да се осигури пълноценното участие на африканските народи в развитието и икономическата интеграция на континента. Сред основните цели на Панафриканския парламент е насърчаването на прилагането на принципа за човешките права и демокрацията в Африка.   
   
Поредното участие на изложбата в официално събитие в Африка ще бъде на Петата годишна африканска конференция за правата на хората с увреждания, която ще се проведе на 7-и 8-и ноември 2017 г. в Центъра за правата на човека, Претонски университет в Южна Африка. Чрез присъствието си картините ще „споделят" българския опит за загърбване на морално остарелия режим на запрещението и за въвеждане на по-добър и равнопоставящ модел за подкрепа на хората с увреждания при вземането на важни за тях решения, залегнал в проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Темите на тазгодишния форум ще бъдат посветени на последиците от приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията) за африканския регион, като специален фокус ще бъде поставен върху чл. 13 – правото на достъп до правосъдие, и чл. 12– равнопоставеност пред закона. В рамките на годишната конференция ще се обсъдят и възможностите за разработване на механизми и стратегии за ефективно адаптиране и прилагане на чл. 12 и чл. 13 от Конвенцията, както и на взаимодействието между двете разпоредби.

Изложбата „Решавам=Съществувам" е създадена по инициатива на Български център за нестопанско право (БЦНП) в партньорство с фондация „Светът на Мария", Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Глобална инициатива в психиатрията (ГИП) – София,  в рамките на Програма „Следваща стъпка". Автор на изложбата е Надежда Георгиева (Над), а текстовете са създадени от Яна Бюрер Тавание.
 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

15.01.2018
Обучение „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията” организира БЦНП Обучение „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията" организира БЦНП

Информационната кампания на Български център за нестопанско право „Пререгистрация на НПО. Какво трябва ...

15.01.2018
Анкетно проучване във връзка с подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни Анкетно проучване във връзка с подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението на проект „Подготовка на местните власти за приложението на новата правна ...

15.01.2018
Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015” в края на 2017 г. Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015" в края на 2017 г.

През миналата година са заличени над 200 приемни семейства, насилие е установено в 1 случай Стабилност ...