Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Национална мрежа за децата призова новия министър на провосъдието да продължи реформата в системата за детско правосъдие

Национална мрежа за децата призова новия министър на провосъдието да продължи реформата в системата за детско правосъдие

Национална мрежа за децата изпрати официално писмо до г-жа Цецка Цачева, министър на правосъдието, по повод встъпването й в длъжност, с което заяви готовност за сътрудничество по всички въпроси, свързани с подобряване благосъстоянието на децата и семействата в България.

Мрежата, която обединяа 144 организации, ще предостави експертиза, която да подпомогне реформата в системата за детско правосъдие, както и въвеждането на Директива 2012/29/ЕС за минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и ще работи активно за популяризиране на необходимостта от промени и повишаване на обществената чувствителност. Организацията ще подкрепи Министерството и реформата, заложена в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Според Мрежа за децата двете ключови теми, които следва да бъдат приоритизирани в сферата на правосъдието за деца, са:

  • Приемане на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица и свързаните с него промени в НК и НПК от Министерски съвет
  • Въвеждане на стандарт за разпит на малолетен и непълнолетен свидетел, пострадал от престъпление, във връзка с въвеждането на Директива 2012/29/ЕС.
    Национална мрежа за децата апелира да се възобнови работата на работната група за изработване на текстове, които да гарантират реалното въвеждане на изискванията на Директивата.

Пълен текст на писмото (DOCx, 25 KB)Източник: НМД, 18 май 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.01.2018
Обучение „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията” организира БЦНП Обучение „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията" организира БЦНП

Информационната кампания на Български център за нестопанско право „Пререгистрация на НПО. Какво трябва ...

15.01.2018
Анкетно проучване във връзка с подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни Анкетно проучване във връзка с подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението на проект „Подготовка на местните власти за приложението на новата правна ...

15.01.2018
Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015” в края на 2017 г. Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015" в края на 2017 г.

През миналата година са заличени над 200 приемни семейства, насилие е установено в 1 случай Стабилност ...