Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
11Нови услуги за семействата предлагат БАН и Институтът за семейна политика

Институтът за семейна политика (ИСП) започва нов проект за подобряване на политиката за подкрепа на семействата на територията на Столична община, съобщиха от института.


Проектът "Състоянието на семейната политика на територията на София и възможности за нейното подобряване" ще даде отговор на въпроса от какви нови грижи имат нужда семействата на младите работещи хора в София, на възрастните и самотни хора, на социално слабите семейства и особено на децата в риск. Ръководител на проекта е председателят на ИСП Христина Христова (министър на труда и социалната политика 2003 – 2005г). Партньор на ИСП е Институтът на БАН за изследване на обществата и знанието.


На основата на задълбочено социологическо изследване ще бъдат предложени нови политики на общината в помощ на семействата, както и нови форми за обществени услуги и грижа.


Очаква се чрез дълбочинни интервюта учените от БАН и експертите в ИСП да направят анализ на сега действащите общински политики и да очертаят нуждите от нови политики, насочени към подобряване качеството на живот в семействата, както и към подобряване на демографския баланс в София.


Проектът ще продължи около 4 месеца и резултатите от него ще бъдат представени на специална пресконференция през октомври т.г. ИСП ще формира своите предложения до Софийска община за нови форми на обществени услуги на общината, насочени към улесняване живота на семействата и грижата за децата, възрастните и хората в риск.


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община и Програма "Европа 2014".и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.


Източник: Актуално, 05 август 2014

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...