Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17Повече от 280 специалисти и родители обучени по проект на БАСП

Изследвания на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показват, че в Европа между 39 и 68% от момичетата и между 16 и 30% от момчетата с проблеми в интелектуалното и/или физическо развитие стават жертва на различни форми на сексуални посегателства преди да навършат 18 години. Насилието срещу деца с проблеми в развитието се случва 1.7 пъти по-често от насилието срещу другите деца. И въпреки това, нуждите на тeзи млади хора от здравна информация и образование, както и съблюдаването на правата им все още са в голяма степен пренебрегвани.

Project Keep me Safe / DJ Justice DAPHNE 3 Program / DAPHNE – JUST/2012/DAP/AG/3092 "Keep me Safe", co-funded by the EC Daphne III Program

 

Приключва работата по проекта Keep me Safe на Българската асоциация по семейно планиране (БАСП), координиран от Международната федерация по семейно планиране (МФСП) и финансиран по програма „Дафне" на Европейската комисия. Проектът подкрепя млади хора със специални образователни потребности (СОП) с цел да бъдат защитени от сексуални посегателства и насилие. По дейностите на инициативата от 2013 г. работиха 12 асоциации-членки на МФСП от европейския регион. Беше създадена партньорска мрежа за улесняване на предаването на ценна експертиза и добри практики от опитните в областта партньори от Белгия, Германия, Ирландия, Холандия и Великобритания, имащи опит в работата с млади хора със СОП, към асоциациите от България, Кипър, Дания, Латвия, Македония, Румъния и Испания, които да утвърдят в своите страни добрата програмна практика в тази област. БАСП си партнираше с неправителствената организация за семейно планиране, здравно образование и консултиране Pro Familia, Пасау, Германия.

Като резултат от работата си по проекта БАСП осъществи обучения на повече от 280 специалисти, работещи с млади хора със специални образователни потребности и родители на такива хора като представи различни методи за работа по темите „здравно образование", „репродуктивна система" и „превенция на сексуални посегателства". Обучителите д-р Радосвета Стаменкова и Даниела Дикова представяха темите по интерактивен начин, провокиращ участниците да се замислят как биха се чувствали на мястото на човек, който е зависим от други хора за всяко свое действие и решение; какви права имат всички хора и доколко пълноценни са тези права за хората със специални потребности; как и до каква степен определяме своите граници за различните общоприети норми на поведение и дали същото успяват да направят хората със СОП; доколко и защо и са по-застрашени от сексуални посегателства младите хора с ментални проблеми... В процеса на работа по проекта стана ясно, че необходимостта да се работи по тези теми с младите хора със СОП е много голяма. Специалситите често не знаят как да подхождат при случаи на неадекватно сексуално поведение, с децата не се разговаря и работи вкъщи, а знания по въпросите за репродуктивно здраве и превенция на насилие не са включени в учебните програми.

На финалната партньорска среща по проекта, проведена в Мадрид на 11 и 12 декември 2014 г., участниците се консолидираха около предложения към европейските институции и националните законодателства, като одобриха препоръки, включващи:

  • Разработване и прилагане на политики и законодателство, които разпознават необходимостта от засилване и подкрепа на автономията на младите хора с обучителни затруднения;
  • Ревизиране на националните законодателства и политики съгласно международните съглашения, отнасящи се до хората с увреждания;
  • Събиране на данни и финансиране за проучвания, свързани с насилието срещу хора със специални потребности и ефективността от програмите за превенция на насилие;
  • Гарантиране на достъпа на хората със специфични образователни потребности до информация, образование и услуги, свързани с репродуктивното здраве на достъпен език, както и задължително включване към документацията на организациите на протокол за процедиране при случаи на насилие;
  • Адекватна информация и подкрепа за родителите и близките на хора с увреждания по отношение на образование и превенция на насилието;
  • Мониторинг и оценка на изпълнението на закони, политики и програми, свързани с превенцията на сексуални посегателства и насилие на млади хора със СОП;
  • Изграждане на механизъм за ефективно сътрудничество и координация между различните заинтересовани страни.

 

 

Ралица Згалевска, координатор на проекта KeepmeSafe

Повече за проекта.

 

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...