Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
11НМД с представител в междуведомствена работна група за изпълнение на Национална стретегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Във връзка с отправена покана от Министерство на труда и социалната политика, Национална мрежа за децата потвърди участието на представители на Секретариата в междуведмствена работна група за разработване на план за действие за изпълнение на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

В допълнение към очертаната визия, цели и принципи, Стратегията извежда 9 ключови приоритети на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 г., които са както следва:

  1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда;
  2. Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
  3. Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
  4. Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване;
  5. Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания;
  6. Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване;
  7. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт;
  8. Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните;
  9. Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия .

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 (DOC, 479 KB)

 

Публикувано от:

Национална мрежа за децата

 

Сходни публикации

31.10.2019
Фондация „П.У.Л.С.” се включва в световна кампания срещу насилието над деца Фондация „П.У.Л.С." се включва в световна кампания срещу насилието над деца

На всеки пет минути едно дете умира в резултат на насилие. Близо 1 милиард деца по света са станали ...

25.10.2019
Трафиканти набелязват момичета с проблеми в семейството Трафиканти набелязват момичета с проблеми в семейството

Главният секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова:Набелязват ...

23.10.2019
Телефон 116 111 – „Един глас, един номер” Телефон 116 111 – „Един глас, един номер"

„Един глас, един номер" е мотото, под което глобалната мрежа на телефонните линии за деца Child ...