Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17БАСП стартира проект „Затвори без риск”

Официалното стартиране на„Затвори без риск – пилотна инициатива за предотвратяване на разпространението на кръвнопреносими и половопреносими заболявания в три избрани затвора в България"се състоя на 20 април 2015 г.в залата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" (ГДИН) на бул. „Ген. Н. Столетов"№ 21 в София.


Проектът на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) 93-00-141/12.03.2015 е финансиран по малката грантова схема на Норвежкия финансов механизъм и е насочен към повишаване на компетентността на служителите от затворите и лишените от свобода в затворите в Пловдив, Стара Загора и Сливен. Основен партньор в работата на БАСП в предстоящите месеци ще е ГДИН към Министерство на правосъдието.


Бъдещите дейности представиха д-р Радосвета Стаменкова от БАСПи външните експерти вирусологът проф. Радка Аргирова, адвокат Ивана Мурджева и председателят на фондация „Надежда срещу СПИН" Милен Чавров. Участваха Даниела Дикова, Юлия Дренска, Венцислав Кирков и Ралица Згалевска от екипа на БАСП, Елена Янкова и Иглика Кръстева от фондация „Инициатива за здраве", специалисти от Медицинския институт към МВР, МВР болница, представители на ГДИН. Специални гости на събитието от посолството на Норвегия у нас бяха първият секретар Карина Екорнес и офицерът за връзка на Северните страни Линда Ервик.


Проектът е с продължителност 14 месеца (март 2015 – април 2016) и цели подобряване на здравословното състояние на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и задържаните под стража, чрез активна ресоциализационна дейност, свързана с предоставяне на услуги и информация за повишаване здравната култура на уязвими общности в затворите. Основният фокус на дейностите е върху кръвно предавани инфекции: ХИВ, хепатит В и хепатит С. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве има многогодишен опит при предоставянето на информация и услуги за тестване за ХИВ и хепатит.


Проектът ще допринесе също за повишаване на правната култура на осъдените и задържаните. Особено важно значение за изпълнението на инициативата има персоналът на затворите. Предвидените дейности са насочени основно към тези две целеви групи – лица, изтърпяващи наказание и персоналът на затворите. Тези дейности включват организиране на отделни семинари по въпроси свързани със здравето и правата. Планирано е също изработването на наръчници с анализи и насоки за работа, с оглед по-добра ефективност при опазване здравето на осъдените и задържаните, както и изпълнението на национална информационна кампания. Важен елемент от проекта е и предоставянето на възможност за безплатно консултиране и тестване за ХИВ, хепатит В и хепатит С и за двете целеви групи. Проектът създава модел за работа в пенитенциарните заведения, който би могъл да посрещне нуждите за превенция в областта на ХИВ и хепатит, предвид факта, че програмата на Глобалния фонд за борба с ХИВ, няма да е оперативна в идните години.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БАСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.
Автор: Ралица Згалевска

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

12.02.2019
Системата 112 вече обслужва и хора с говорни и/или слухови увреждания Системата 112 вече обслужва и хора с говорни и/или слухови увреждания

Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер (НССПЕЕН) 112 е надградена с ...

04.02.2019
4 навика на позитивните хора 4 навика на позитивните хора

4 навика на позитивните хора Както е вярно, че: „Не виждаме нещата такива, каквито са, а такива, ...

04.02.2019
Отбелязваме Световния ден за борба с рака Отбелязваме Световния ден за борба с рака

На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Мотото тази година е „Аз съм и аз ще бъда!". ...