Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
28БАСП стартира проект „Затвори без риск”

Официалното стартиране на„Затвори без риск – пилотна инициатива за предотвратяване на разпространението на кръвнопреносими и половопреносими заболявания в три избрани затвора в България"се състоя на 20 април 2015 г.в залата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" (ГДИН) на бул. „Ген. Н. Столетов"№ 21 в София.


Проектът на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) 93-00-141/12.03.2015 е финансиран по малката грантова схема на Норвежкия финансов механизъм и е насочен към повишаване на компетентността на служителите от затворите и лишените от свобода в затворите в Пловдив, Стара Загора и Сливен. Основен партньор в работата на БАСП в предстоящите месеци ще е ГДИН към Министерство на правосъдието.


Бъдещите дейности представиха д-р Радосвета Стаменкова от БАСПи външните експерти вирусологът проф. Радка Аргирова, адвокат Ивана Мурджева и председателят на фондация „Надежда срещу СПИН" Милен Чавров. Участваха Даниела Дикова, Юлия Дренска, Венцислав Кирков и Ралица Згалевска от екипа на БАСП, Елена Янкова и Иглика Кръстева от фондация „Инициатива за здраве", специалисти от Медицинския институт към МВР, МВР болница, представители на ГДИН. Специални гости на събитието от посолството на Норвегия у нас бяха първият секретар Карина Екорнес и офицерът за връзка на Северните страни Линда Ервик.


Проектът е с продължителност 14 месеца (март 2015 – април 2016) и цели подобряване на здравословното състояние на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и задържаните под стража, чрез активна ресоциализационна дейност, свързана с предоставяне на услуги и информация за повишаване здравната култура на уязвими общности в затворите. Основният фокус на дейностите е върху кръвно предавани инфекции: ХИВ, хепатит В и хепатит С. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве има многогодишен опит при предоставянето на информация и услуги за тестване за ХИВ и хепатит.


Проектът ще допринесе също за повишаване на правната култура на осъдените и задържаните. Особено важно значение за изпълнението на инициативата има персоналът на затворите. Предвидените дейности са насочени основно към тези две целеви групи – лица, изтърпяващи наказание и персоналът на затворите. Тези дейности включват организиране на отделни семинари по въпроси свързани със здравето и правата. Планирано е също изработването на наръчници с анализи и насоки за работа, с оглед по-добра ефективност при опазване здравето на осъдените и задържаните, както и изпълнението на национална информационна кампания. Важен елемент от проекта е и предоставянето на възможност за безплатно консултиране и тестване за ХИВ, хепатит В и хепатит С и за двете целеви групи. Проектът създава модел за работа в пенитенциарните заведения, който би могъл да посрещне нуждите за превенция в областта на ХИВ и хепатит, предвид факта, че програмата на Глобалния фонд за борба с ХИВ, няма да е оперативна в идните години.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БАСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.
Автор: Ралица Згалевска

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

23.06.2017
Пациентските организации излъчиха адв. Андрей Дамянов от НПО  за член на Надзорния съвет на НЗОК Пациентските организации излъчиха адв. Андрей Дамянов от НПО за член на Надзорния съвет на НЗОК

На 22.06.2017 г., на заседание на двете представителни организации за защита правата на пациентите ...

16.06.2017
Продължават медицинските прегледи по проект „Повече здрави” Продължават медицинските прегледи по проект „Повече здрави”

След вълната от безплатни медицински прегледи в село Вресово и град Айтос, пътешествието на мобилния ...

13.06.2017
Надежда Тодоровска, БЧК: На всеки 2 секунди някой се нуждае от кръв в България Надежда Тодоровска, БЧК: На всеки 2 секунди някой се нуждае от кръв в България

На всеки 2 секунди някой се нуждае от кръв в България. Около 450 мл. кръв могат да спасят до 3 живота. ...