Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24Български биопроизводители ще обменят опит в европейска онлайн платформа

Български биопроизводители се включват в европейска мрежа на фермери за обмяна на опит и онлайн платформа за консултации. Целта на проекта OK-Net Arable е да ги улесни, като се учат един от друг.

Проектът, в който участва и българската фондация "Биоселена", цели да подпомогне фермери, консултанти и учени да работят съвместно за създаването на база данни със знания за биологичното земеделие. Целта е да се повишат продуктивността и качеството на биологичното производство в Европа, което е изключително важно за близо четирите хиляди българските биопроизводители.

"В България имаме изключително ниски добиви в биопроизводството при полските, фуражните и техническите култури. Ако в Западна Европа добив от 600 кг от декар биопшеница е приемлив, в България 300 кг/дка се смята за голям успех", обяснява Стоилко Апостолов, управител на "Биоселена". Причините са различни:  голяма група български биофермери практикуват изключително екстензивни методи на производство без почти никаква агротехника или съвременни подходи, малко биопроизводители търсят професионален съвет, големите разчитат на собствен екип от агрономи и специалисти.

"Изключително важно е биоземеделието в България да се превърне в реална производствена система с добри добиви и добра пазарна реализация, да има и български биохрани в магазините", обяснява още Апостолов. Според него така и българскияj данъкоплатец ще усети ползата от субсидиите и подпомагането на биопроизводството през последните осем години.

Идеята е чрез проекта да се съберат и обобщят наличните научни и практически знания за биологично земеделие и да се определят най-добрите методи за обмен на тези знания. На тази основа ще бъдат разработени лесно разбираеми консултантски  материали. Следващата стъпка е създаване на европейска мрежа на фермери за обмяна на опит и провеждане на дискусии по консултантските материали, разработени по проекта.

Проектът ще създаде и онлайн платформа, която ще предлага консултантски материали с практически примери и ще улеснява фермерите да се учат един от друг. Платформата ще бъде като виртуално място за срещи и разговори на фермери, консултанти и изследователи, които нямат друга възможност да се срещнат.

Фермерската иновативна група, която ще работи по проекта в България, включва 11 български биоферми, които отглеждат 939 ха полски, технически и фуражни култури. Ще бъдат обсъдени и класирани по важност пет  групи проблеми, които срещат фермерите: болести по културите; неприятели по културите; почвено плодородие и торене; избор на сортове; плевели.

Биологичното земеделие в Европа


През последното десетилетие биологичното земеделие в Европейския съюз отбеляза рекорден ръст както в продукция, така и в търсенето на пазара. Биологичните райони в ЕС се удвоиха от 2004 г. като 5.7% от земеделската земя в съюза се обработват по биологичен начин. Биологичното земеделие е продуктивна форма на земеделие, която комбинира производството на храни с грижата за околната среда.

Въпреки това възникват опасения дали това земеделие е достатъчно продуктивно. Биологичните добиви са с 20-25% по-ниски от добивите от обработваните по конвенционален начин площи и варират много повече в сравнение с тези от конвенционалното земеделие. Това зависи от нивото на знанията на фермера. Проучвания показват, че колкото по-опитен е той, толкова по-малки са различията в добивите.

Обмяната на знания и опит между фермери и научни работници и между самите фермери в цяла Европа може да допринесе за решаване на голяма част от проблемите, обясняват организаторите от проект OK-Net Arable .

В OK-Net Arable работят 17 партньори от 13 европейски страни. Проектът е координиран от IFOAM EU (Международната федерация на движенията за биологично земеделие – Група на ЕС) и се изпълнява с подкрепата на "Хоризонт 2020" - основният инструмент на ЕС за финансиране на  научни изследвания и иновации. OK-Net Arable е една от първите четири т.нар. тематични мрежи, финансирани в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI).
Източник: Дневник, 13 юли 2015

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

21.07.2017
WWF: всеки може да помогне за спиране на злоупотребите в горите WWF: всеки може да помогне за спиране на злоупотребите в горите

По данни на WWF, незаконният дърводобив в България е между 10 и 25% от общия добив, което формира ...

19.07.2017
Работилници за устойчивост: хвърчила, торбички, козметика Работилници за устойчивост: хвърчила, торбички, козметика

С радост ви каним да се включите в свежите летни събития на Екологично сдружение За Земята в рамките на ...

19.07.2017
WWF България предлага мерки за ликвидиране на незаконната сеч до 2020 година WWF България предлага мерки за ликвидиране на незаконната сеч до 2020 година

Природозащитната организация WWF България излиза с мерки за ограничаване и минимизиране на незаконната ...