Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Проект VISION и проведената втора среща на екипа в Уелс

Целта на проект V.I.S.I.ON е да подкрепи децата с нарушено зрение в успешното преодоляване на бариери, изграждане на увереност и развиване на тяхното самочувствие и таланти чрез:

•  Формиране на увереност по отношение на физическото и вербално изразяване, поставяне на цели и подчертаване на индивидуалните способности чрез използване на специализирано обучение, използващо театрални техники.
•  Променяне на общественото мнение по отношение на способностите на младежите с увредено зрение и оказване на положително въздействие спрямо политики и отношения, влияещи на младежите с нарушено зрение в Европа.
•  V.I.S.I.ON създава учебен метод за „себеосъзнаване и възприемане на заобикалящата среда" от страна на деца с нарушено зрение посредством театрални техники и използване на взаимодействието между сцена, музика, градски звуци и контакт.

V.I.S.I.ON е консорциум, който обединява партньорски организации от България (Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО), Средно общообразователно училище  за деца с нарушено зрение „Луи Брайл" – София (СОУДНЗ), Сдружение „Надежда за всички" – Велико Търново); Италия („Music'Arte", „I Bohemiens" – Палермо); Люксембург („Comitato Estero Societa Dante Alighieri" in LUX); Великобритания („UCAN Productions") и Белгия („INFOREF") в съвместно усилие – да се учат и да създават като една европейска общност.

Работейки съвместно, консорциумът разработва програма за обучение посредством театрални техники, целяща развиване на физическата и вербална увереност, създаване на аспирации и насърчаване на индивидуалните умения на младежите с нарушено зрение.

На втората международна среща по проект VISION, проведена в периода 1-2 юли 2015 г. в Кардиф, Великобритания, участие взеха представители на всички партньорски организации, които се включиха в оживените дискусии и допринесоха за представяне на дейностите, които се реализират в страните партньори. По време на двата безценни работни дни в Кардиф към екипа по проекта се присъединиха и Megan и Mared, две чудесни момичета с нарушено зрение, членове на организацията домакин – „UCAN Productions". Те споделиха подробности относно същността на UCAN, ежегодните фестивали, които се провеждат и в които самите те участват, както и ролята, която двете играят в организацията. Двете млади дами бяха достатъчно уверени и говореха открито по темата зрителни нарушения. Те потвърдиха вярването на екипа на VISION, че с малко подкрепа всеки човек с нарушено зрение може да има прекрасен и пълноценен живот.

Проектът е подкрепен от Европейската Комисия в рамките на програма Erasmus+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики". Договор номер: 2014-1-BG01-КА201-001555.

Повече информация на сайта на проекта
 

Публикувано от:

Надежда за всички

 

Сходни публикации

15.03.2019
Весела Банова: Агресията сред децата е различна от насилието Весела Банова: Агресията сред децата е различна от насилието

Родителите са набедени като виновни за всичко и са оставени да се справят самиМного често на децата им ...

11.03.2019
Увеличава се детската престъпност в България Увеличава се детската престъпност в България

Ръст на детската престъпност през 2018 година, показва статистиката на МВР. Какви са най-честите ...

08.03.2019
С подкрепата на фондация „За Нашите Деца” през 2018 г. 27 деца се разделиха с институцията и заживяха в приемни семейства С подкрепата на фондация „За Нашите Деца" през 2018 г. 27 деца се разделиха с институцията и заживяха в приемни семейства

През изминалата година 53 деца, лишени от родителска грижа, получиха втори шанс за щастливо детство в ...