Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
13В Стара Загора бе учреден Обществен форум за партньорство с местната власт

Повече от 20 организации се събраха, за да учредят Обществен Форум за Партньорство с Местната Власт (ОФПМВ). Срещата се осъществява по проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт" на Институт за регионални и международни изследвания (ИРМИ). Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
ОФПМВ е местна платформа на граждани, граждански и бизнес организации от Стара Загора. Общественият форум функционира като доброволно обединение на физически и юридически лица, желаещи да работят по подобряването на местната среда. Участието в него не е обвързано с членски внос и не накърнява автономността, спецификата и особеностите на неговите членове.

Мисията на Форума е да предостави възможност за по-ефективно участие на гражданите, гражданските и бизнес организации при формулирането, реализирането и мониторинга на общинските политики в Община Стара Загора, подпомагайки по този начин публичността и прозрачността в местната власт.

Присъстващите заключиха, че местна платформа на граждани, граждански и бизнес организации е стъпка в правилната посока, когато трябва да се мисли за повишаване ефективността на обществената активност.

Участниците се обединиха около решението за подписване на споразумение за партньорство помежду си, което да инициира създаването на структура с наименование Обществен форум за партньорство с местната власт (ОФПМВ). Следваща стъпка на форума е подписване на Меморандум за партньорство с местната власт.

Структурата ще бъде представлявана от координационен съвет, съставен от шест лица, излъчени от работните групи по ресорните приоритети: Социални политики и здравеопазване; Икономическо развитие; Наука, образование, младежки дейности и спорт; Екология и градска среда; Култура, изкуство и туризъм, както и един главен координатор.


Източник: Дарик, Стара Загора, 03 август 2015

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...