Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20„Ден на отворените врати“ на доставчици на социални услуги в област Русе

„Ден на отворените врати" за доставчици на социални услуги в област Русе ще се проведе и тази година със съдействието на Областна администрация и Регионална дирекция за социално подпомагане. Отворени за граждани ще бъдат Центъра за обществена подкрепа в Две могили и Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа в Русе. И двете услуги са разкрити по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките услуги", а сега функционират като делегирани от държавата дейности.

Центърът за обществена подкрепа се намира на адрес гр. Две могили, ул. „България" № 69. Пакетът от предлагани услуги включва:

-Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности;

-Превенция на отпадането от училище;

-Превенция на отклоняващото се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо се поведение;

-Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство;

-Семейно планиране;

-Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които има възможност за връщане в семейна среда;

-Промоция и работа по семейна грижа.

Дневният център за деца с увреждания – седмична грижа се намира на адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба" – 2, ул. „Н. Й. Вапцаров" № 20, ет. 4 (сградата на Дом за медико-социални грижи за деца). Предлаганите услуги са насочени към създаване на умения на родителите за обгрижване на новородено със специфични потребности, оказване на интегрирана подкрепа на семействата и деца от 0 до 3 г. и за преодоляване на последиците от социалното изключване. Пакетът от предлагани услуги включва:

-Придружаване на родителите в родилен дом и съобщаване за увреждането;

-Посещение на двойката майка-новородено от екипа за ранна интервенция в родилен дом;

-Подкрепа в създаването на емоционална връзка майка-бебе;

-Изготвяне на комплексна програма за ранна интервенция;

-Психомоторно стимулиране и възстановяване;

-Психологично консултиране и подкрепа;

-Рехабилитационни и социални услуги.

На разположение на желаещите да се запознаят с услугите ще бъде екипът от специалисти, които ще могат подробно да разяснят основните цели и дейности, застъпени в центровете.
Източник: ДарикНюз, 27.09.2012

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...