English   14280 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучения за ефективна работа на НПО с доброволци

 

Най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes.org организира обучения на неправителствени организации и неформални групи за ефективна работа с доброволци.


Обученията покриват областите от работата с доброволци, които бяха откроени като най-ключови и същевременно най-проблемни в рамките на обширно допитване до над 250 НПО, което TimeHeroes проведе през 2015 г. Сред засегнатите теми ще бъдат създаването на смислени доброволчески роли и успешни обяви за доброволци; подбор, мотивация и дългосрочна ангажираност на доброволци; добри практики и възможни решения за най-често срещаните проблеми в работата с доброволци. 

 

Участниците в обучението ще получат Наръчник за ефективна работа с доброволци, създаден от TimeHeroes на основата на картината от дълбочинните интервюта, проведени с български НПО.


КОГА

Видин - 11 март, 9-13:30 ч.

София - 15 март, 9-14 ч.

Пловдив - 22 февруари, 9-13:30 ч.

Бургас - 23 февруари, 14-18:30 ч.

Варна - 25 февруари, 9-13:30 ч.


КАНДИДАТСТВАНЕ

Обученията за предназначени за НПО с малък или никакъв предишен опит в работата с доброволци. За да кандидатствате, моля, попълнете формуляра.


ЗАЩО

Чрез обученията на НПО и разпространението на Наръчника TimeHeroes цели да насърчи повече български организации и групи да включват доброволци в работата и каузите си по смислен и ефективен начин. Това е от ключово значение за развитието на доброволческата култура в страната, а в дългосрочен план – за укрепването на гражданското общество.


ОРГАНИЗАТОР

TimeHeroes.org е най-голямата платформа за доброволчество в България. Платформата свързва хората, които искат да помагат, с каузите, които имат нужда от подкрепа. TimeHeroes е единственото място, което публикува информация за всички актуални доброволчески инициативи в страната и е основният, и често единствен, източник на доброволци за българските неправителствени организации.


Към края на 2015 година на TimeHeroes.org са публикувани над 900 инициативи, получили помощ от над 20 000 доброволци в 110 населени места в България.


През 2015 г. TimeHeroes проведе 50 дълбочинни интервюта и получи над 200 попълнени онлайн анкети за опита на български неправителствени организации и неформални групи в работата им с доброволци. Това е първият в България обстоен анализ на състоянието на доброволческата екосистема, както и на добрите практики в сферата.


--


Обученията на тема "Ефективна работа с доброволци" са организирани по проект “Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Герои на времето” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа

на неправителствени организации в България.Сходни публикации

За конкурса „Граждански будилник”

За конкурса „Граждански будилник"

С юриста Айлин Юмерова и фотографа Мирослав Маринове говорим за конкурса за социално ангажирано изкуство „Граждански будилник“.

Кампанията на Български дарителски форум бе публикувана в авторитетното издание Ads of the World

Кампанията на Български дарителски форум бе публикувана в авторитетното издание Ads of the World

Горди сме да споделим, че кампанията на Български дарителски форум „Даряваш анонимно. Благодарим ти публично“, реализирана

Ангелите на Катлея

Ангелите на Катлея

НПО „Катлея-помогни навреме" дава старт на инициативите си, като има за цел да подпомогне социално слаби групи от различни