Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25Да говорим за МВР с факти!

През 2015 година, 3168 души са напуснали системата на МВР.


Повече от 2/3 от тях са на оперативни длъжности.


От напусналите системата 1 е на висша ръководна длъжност, 466 на ръководни, 688 на изпълнителски, а 2013 души са на младши изпълнителски длъжности.


444  служители (65%) от общо 688 души на изпълнителски длъжности и 1345 младши изпълнители (67%) от общо 2013  са прекратили правоотношенията си с МВР в периода октомври - декември 2015г.


Броят на напусналите служители се увеличава рязко през последното тримесечие на 2015г., което е в резултат на планираните "реформи" в Закона за държавния бюджет на Република България, провокирали безпрецедентно обединение и протести на служители в сектор "Сигурност".


Към настоящият момент за част от вакантните длъжности са обявени конкурси, но поради дългия процес на подбор и подготовка, създаденият дефицит в системата на МВР няма да бъда овладян скоро.


Голяма част от служителите, напуснали системата,  са не само хора, работещи на терен, но и такива, които имат дългогодишен опит. Те нямат възможност да предадат своя опит. Тяхната работа се извършва от колегите им, които стават неколкократно по-натоварени, а в резултат на това и по-неефективни.


В момента се предвижда нов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, който не планира мерки за овладяване на тази криза, повишаване на качеството на услугата "гражданска сигурност" и превръщане на МВР в ефективна институция - напротив. В новия законопроект се предвижда ограничаване на социални права, вътрешно преструктуриране, създаване на държавно предприятие и превръщането на Пожарна безопасност и защита на населението в Агенция и никой не отговаря на въпросите по какъв начин това ще повиши качеството на работа в МВР и ще направи гражданите по-сигурни.

Ние като граждани и данъкоплатци, не само трябва да се интересуваме от това, което се случва в МВР, но и да участваме активно в процеса на реформиране на ведомството.

Ние, трябва да попитаме дали това са реформите, които ще ни накарат да се чувстваме по-сигурни? ?#?реформа? ?#?мвр?


 

Публикувано от:

Фондация ”Общество и сигурност”

 

Сходни публикации

02.10.2018
Покана за участие в Есенната конференция на Българска асоциация за управление на хора Покана за участие в Есенната конференция на Българска асоциация за управление на хора

Споделени практики, иновативни подходи и не/очаквани предизвикателства, свързани с дигитализацията ...

28.09.2018
МВР: цифри и факти за първите шест месеца на 2018 г. МВР: цифри и факти за първите шест месеца на 2018 г.

Както вече сме писали, получаването на информация от МВР е предизвикателство, а систематизирането и обоб ...

29.05.2018
Конференция „Стъпки към отговорен туризъм” Конференция „Стъпки към отговорен туризъм"

Българска асоциация за алтернативен туризъм организира конференция „Стъпки към отговорен туризъм", която ...