English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурси за ученици на тема "Водата е живот"

 

Националният ученически екопарламент обявява КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ПЛАСТИКА И ФОТОГРАФИЯ на тема: „ВОДАТА Е ЖИВОТ"

Краен срок:13.03.2016 г.

 

Идеята на конкурсите е, в навечерието на Международния ден на водата – 22 март, децата и младежите да представят с различни изразни средства своето отношение към водата като едно от условията за живот на живата природа.

1. За рисунка (1-4), (5-8) и (9-12) клас

Материали - по избор на кандидата: акварел, темперна или акрилна боя, по желание – графично изобразяване;

Основа – по избор на кандидата: картон (блок № А4), кожа, камък, текстил, пластмаса, стъкло.

 2. За пластика

Свободен избор на материали: глина, пластелин, моделин, продукти за рециклиране (всички познати изделия за еднократна употреба).

3. За фотография (5-8) и (9-12) клас

Всеки ученик може да участва с 1 до 3 каръда, цветни или черно-бели фотографии, като изпрати копирана/принтирана снимка по темата на конкурса - формат А4, върху сиво паспарту, с ширина 2 см.

Критерии за оценка на трите конкурса

-          Артистичност (цветово усещане и композиция)

-          Оригиналност на идеята и нейното представяне.

Необходима информация към всяка творба

-   име на творбата;

-  трите имена на автора, град/с. училище (ОДК,...), клас, телефон, имейл, име на преподавател (с който е работил), телефон, имейл;

 

 Творбите изпращайте на адрес: гр. София 1326, жк Обеля 2, бл. 219, ап. 15 ет. 5 – за Милка Джиджова, а електронния вариант на снимките - на ecoparlament@abv.bg  до 13.03.2016 г., като в „Относно“ бъде записано „За конкурса“.

Творбите не подлежат на връщане. Те стават интелектуална собственост на Националния ученически екопарламент, който има правото да ги публикува и експонира в изложби, от името на техните автори.

 

Срокове

13.03.2016 – получаване на конкурсните работи

22.03.2016 – обявяване на резултатите от класирането на www.ecoparliament.com

05.06.2016 – награждаване.


Сходни публикации

Зелени социални иновации – ключ към по-справедливо бъдеще за всички?

Зелени социални иновации – ключ към по-справедливо бъдеще за всички?

През 2022 г. дейностите на Хъб-а включваха събития за подкрепа на иновациите и използването на технологии за намаляване на

Проходими и маркирани са туристическите пътеки в три от резерватите на Странджа

Проходими и маркирани са туристическите пътеки в три от резерватите на Странджа

Според Закона за защитените територии резерватите са едни от най-добре опазвани зони с цел запазване на естествените

Училища от София насърчават рециклирането и „зеленото” мислене

Училища от София насърчават рециклирането и „зеленото" мислене

Две арт инсталации „Шишеяд” са инсталирани в училища в столицата, като част от националната кампания „Искам да съм