Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
24



Покана за представяне на резултатите от проект „Динамична природа на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологическа перспектива”

Покана за представяне на резултатите от проект „Динамична природа на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологическа перспектива”

Институтът за изследване на населението и човека – БАН и Университетът в Лозана, Швейцария канят на представяне и обсъждане на резултатите по съвместен научно-изследователски проект:

 

„Динамична природа на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологическа перспектива”,

 

финансиран от Швейцарска фондация за научни изследвания (SNSF) и съфинансиран от Министерство на образованието и науката, Република България, по Българо-швейцарска програма за научни изследвания (BRSP) 2011-2016 г.

Цел на проекта е да задълбочи разбирането на психологическите процеси в основата на междуетническите нагласи, както на българското етническо мнозинство, така и на двете най-големи етнически малцинства в България – турци и роми. Проследени са и нагласите на трите най-големи етноса в страната към имигранти с арабски и руски етнически произход.

 

Събитието ще се проведе на 3 юни 2016 г. от 11:00 - 13:00 ч. в Централната сграда на БАН, ул. 15 ноември № 1, гр. София (до Народно Събрание), Зала 207, ет. 2.

Считаме, че резултатите от проекта ще представляват особен интерес за Вас в контекста на мултикултурните предизвикателства, пред които сме изправени. 


Моля потвърдете участие на e-mail: d.bakalova@iphs.eu или на тел. 0888982858 - лице за контакт – Диана Бакалова.


 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.03.2018
Ромският учител и неговите деца Ромският учител и неговите деца

Росен Богомилов е учител по история и по география. Той е единственият учител ром в училище, в което ...

13.03.2018
Покана за участие в избора на представители на НПО, работещи в сферата на интеграция на ромите, в състава на Подкомитет „Интеграция на ромите” към КН на СП Покана за участие в избора на представители на НПО, работещи в сферата на интеграция на ромите, в състава на Подкомитет „Интеграция на ромите" към КН на СП

Във връзка с решение на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република ...

07.03.2018
Ромската нова година – как бе отбелязана в цялата страна Ромската нова година – как бе отбелязана в цялата страна

През изминалата седмица стотици деца посетиха Министерства, посолства, центрове и други институции в ...