Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Науката все повече ще се нуждае от жени

Тази позиция представи Саша Безуханова, председател на Български център на жените в технологиите и на Консултативния съвет на високо равнище на Европейски център за жените и технологиите (ECWT), по време на публичното изслушване на тема „Европейското научноизследователско пространство — от Седмата рамкова програма до „Хоризонт 2020"" наКомисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) в Европейския парламент в Брюксел на 12 февруари 2014г. 


„Повишаване участието на жените в полето на научните открития и иновациите, както и в сектора на Информационните и комуникационни технологии, е от ключово значение за икономическото развитие на България и Европа. До 2015г. в Европейския съюз ще има дефицит от 700 000 квалифицирани ИТ специалисти. Инвестициите за привличане на повече жени в сферите на технологиите и науката могат да помогнат за бързото и ефективно решаване на този проблем и за повишаване конкурентоспособността на страната и континента ни." – заяви Безуханова по време на заседанието.


По данни на Глобалния доклад за мониторинг на предприемачеството (Global Entrepreneurship Monitor) за 2012г. броят на жените и мъжете с иновативни продукти е равен – 36% за развита и 25% за развиваща се Европа. В България, фирмите, работещи в полето на иновациите, се развиват 1.5 пъти по-бързо от останалите (DG Research and Innovation 2013 – Economic Analysis Unit). Въпреки това, броят на жените, които се занимават с научни изследвания в сферата на технологиите и иновациите, остава по-нисък от този на мъжете – 33.4% (БАН).


Позиции по обсъждането на програма „Хоризонт 2020" и успешните инвестиции в науката и иновациитезастъпиха още председателката на Комисията, Амалия Сартоти, Жан-Пиер Бургиньон, президент на Европейския съвет за научни изследвания, проф. Емеритус Карлос Салем, Технологичен институ-Португалия и д-р Детлеф Мюлер-Виснер, председател на Международния съвет по въздухоплаване (ICAS).

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...