Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23Програма Достъп до Информация връчи наградите за Международния ден на правото да знам – 28 септември 2016

Програма Достъп до Информация връчи наградите за Международния ден на правото да знам – 28 септември 2016

За четиринадесети път Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация послучай Международния ден на правото да знам – 28 септември. Церемонията се проведе в литературен клуб „Перото", НДК.

Наградите за 2016 година се връчват в пет категории.

1. Гражданин, най-активно използвал правото си на информация


Грамота бе присъдена на г-жа Емилия Герганова от Ловеч за многогодишното и активно участие в гражданските процеси по проблемите на гр. Ловеч.

Златният ключ получи г-жа Мариета Сивкова от Ямбол.

Тя е общинския съветник от Ямбол и нейната борба е свързана с вредна тенденция, свързана с прозрачността, която се проявява години наред на ниво местно самоуправление. Конкретно става дума за това, че по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общинските съветници имат право да отправят питания към кметовете, които са длъжни да им отговорят на следващото заседание на Общинския съвет (чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА). Неизпълнение на това задължение от страна на кметовете не е скрепено със санкция, поради което твърде често за общинските съветници (особено за тези от опозицията) е невъзможно да упражнят правото си на достъп до информация по отношение на кметовете. По тази причина на съветниците често им се налага да търсят информация от съответния кмет, като подават заявления за достъп до информация в качеството си на граждани. Повече за конкретните казуси на г-жа Сивкова можете да прочетете на тук.

2. Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ

Бяха присъдени две грамоти. Първата бе за Неформална гражданска група "Силистра диша", която със своите последователни действия в защита на обществения интерес успява да блокира намеренията на Община Силистра да осъществи проект за реконструкция и рехабилитация на централната улица "Симеон Велики" и площад "Албена" в града, по който се предвиждаше да бъдат изсечени 87 чинара. Дърветата са здрави и са 50-60-годишни.

Втората грамота отиде при "Дружество за защита на животните" – Варна. За последователните и упорити усилия на дружеството, в частност на неговия председател Мария Радулова, за създаване на прозрачна и работеща система на територията на община Варна за грижа за безстопанствените животни в града. Вече няколко години от дружеството подават множество заявления за достъп до информация, както до община Варна, така и до областната дирекция за безопасност на храните, а също до кметовете на общини в по-малките населени места в региона. Темите на заявленията имат за цел да осветлят различни въпроси, свързани с грижата за безстопанствените животни в града: приети ли са и изпълняват ли се общинските програми за това, дали ограничаването на популацията става по хуманен начин, какво се случва с бездомните животни, когато изчезнат от улиците – попадат ли в общинските приюти, какви грижи се полагат за тях там; имат ли достатъчно храна, отделят ли се средства за лекарства и лечение и т.н.

Голямата награда в категорията Златен ключ журито присъди на Сдружение "Фенове ЗА българския волейбол"Сред основните цели на Сдружението са повишаване на прозрачността в процеса на управление и администриране на волейболния спорт; осъществяване на непрекъснат граждански контрол върху спортните организации, отговорни за управлението и администрирането на спорта; граждански контрол върху законосъобразността и целесъобразността на разходването на средствата на данъкоплатците от страна на спортните организации, отговорни за управлението и администрирането на спорта и др.


В изпълнение на своите цели, сдружението осъществява целенасочени усилия в борбата си за осъществяване на достъп до обществена информация от страна на Българската федерация по волейбол и Министерството на младежта и спорта. Повече информация за постиженията на организацията можете да прочетете тук.

3. Журналистически материал, подготвен с използването на Закона да достъп до обществена информация.

Грамоти получиха Цветелина Йорданова от Медиапул, Генка Шекерова от Нова ТВ и Таня Петрова от в. Сега. Подробности можете да прочетете тук.

Златен ключ получи Спас Спасов, кореспондент на Дневник и Капитал във Варна, за разследването си за финансирането на частни медии в десет български общини през местните им бюджети. Резултатът от разследването, което е направил със съдействието на ПДИ, са общо 11 текста, публикувани в Дневник.bg и в блога му www.spasspasov.com, както и на специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания. Това са анализи на практиките за купуване на медийно влияние в девет общини (администрацията в Стара Загора не е отговорила на искането ми по ЗДОИ).

4. Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

Грамоти получи РИОСВ-Пазарджик. През тази година РИОСВ - Пазарджик работи ефикасно по ЗДОИ - от януари до края на август и има подадени 19 заявления за достъп до обществена информация, на 18 от които е отговорено с решение за предоставянето й, а по едно е изпратено уведомително писмо с частична информация и указания къде може да бъде намерена останалата информация. През годините РИОСВ-Пазарджик държи едно постоянно високо ниво в Рейтинга на активната прозрачност на Програма "Достъп до информация" (тя е пълен отличник сред институциите в системата на изпълнителната власт в Пазарджишка област и в последния рейтинг). Важен е фактът, че и през тази година тя най-адекватно и експедитивно от институциите в Пазарджишка област се приведе във вид, отговарящ на изискванията на ЗДОИ.

Златен ключ бе присъден на Община Сливен. Заслугите са за това, че общината прецизно изпълнява задълженията си по ЗДОИ. Работата по този закон e сред приоритетите на общинското ръководство и администрацията. Организацията на предоставяне на информация е съобразена напълно с последните изменения на закона. Общината е с най-висок рейтинг на активна прозрачност през 2016 г., според проучване на ПДИ, сред всички административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. При това проучване още на втория ден даде по електронен път отговор на подаденото също по електронен път заявление. Официалният сайт е в унисон с измененията на ЗДОИ, има обогатено съдържание, секция "Достъп до информация", в главното меню е обновена, съдържа целия задължителен набор от данни по чл.15 от ЗДОИ и има изключително прегледна визия.


Със заповед на кмета е определено длъжностно лице, което отговаря за организацията и предоставянето на информация, както и още две длъжностни лица, отговорни за публикуване на информацията - на сайта на общината и в Портала за отворени данни на МС.
Подробности.


5. Антинагради

Първата антинаграда Катинар за  „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ" бе присъдена на Държавна агенция за бежанците. Мотивите са: (1) Седем години след влизането в сила на Член 15а от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) институцията няма секция „Достъп до информация“ на интернет страницата си; (2) Агенцията не е отговорила на електронно подаденото заявление в рамките на проучването на интернет страниците на институциите от изпълнителната власт, проведено от ПДИ в периода 10 март-23 април 2016 г; (3) На интернет страницата на ДАБ няма публикувана информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси – нарушение на Чл. 15 (7) на ЗДОИ. Тази информация е абсолютно необходима, особено като се има предвид големия брой бежанци, които преминават през България като външна граница на ЕС.

„Срамота" получи Община Елин Пелин. А мотивите са: (1) Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активното публикуване и организацията на процеса по предоставяне на информация: не е определен служител; липсва контактна информация, място за преглед на документите, вътрешни правила, секция "Достъп до информация" на Интернет страницата на институцията; (2) Институцията не отговаря на устни запитвания по ЗДОИ; (3) Институцията не отговаря на писмени заявления /мълчаливи откази/; (4) Събираните такси не са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите.

Втората антинародна „Вързан ключ" за Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация бе присъдена от журито на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Антинаградата е за цинично и недобросъвестно решение по ЗДОИ на КЕВР, което граничи с абсурда и се опитва да преобърне смисъла на правораздаването. КЕВР нарушава ЗДОИ, за което никой не е санкциониран. В допълнение, КЕВР се опитва да използва собственото си нарушение на закона, за да спечели няколкостотин лева под формата на юрисконсултско възнаграждение. Повече за историята можете да прочетете тук.


 Снимка: НПО Портал

 

 


Автор: Ралица Николова

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

29.09.2015
Фондация „Програма достъп до информация” раздаде годишните си награди Фондация „Програма достъп до информация" раздаде годишните си награди

За тринадесети път Фондация „Програма достъп до информация" (ПДИ) връчи вчера годишните си награди ...