Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на общността към РА Средец.


Съветът е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района. Чрез своята работа, той цели:


 • да подпомага кмета в определяне значимите потребности и проблеми в общността;
 • да подпомага/съветва кмета в разрешаването на значими проблеми за общността;
 • да подпомага кмета в разработването на политики за развитие на района;
 • да съветва кмета преди взимането на решения за развитие на района;
 • да насърчава гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани – организации, социални групи и граждани от район Средец.

Основните принципи, на които се основава работата на съвета са – откритост и прозрачност; активно участие и ангажираност; ефективност (заседава на ранен етап с цел повлияване върху решението); реципрочност/обратна връзка; приемственост и цялостен подход – холистичен, интердисциплинарен, междусекторен.


Към момента, Съветът се състои от 12 члена с широка експертиза - 7 представители на гражданите, 4 представители на граждански организации и 1 представител на бизнеса в района.


За краткия срок от своето сформиране досега, Съветът, подпомаган от модераторите, подкрепящи организационното му изграждане и укрепване, проведе три общи и четири тематични срещи по следните теми: Транспорт и инфраструктура, Гражданско наблюдение и контрол, Градска среда, Комуникация с гражданите и местната власт.


Сформирани бяха 6 тематични групи и бяха идентифицирани 15 подтеми и казуси, по които Съветът да работи.


Шестте тематични групи са както следва:

 • Транспорт и благоустройство

 • Образование (училища и детски градини), здравеопазване и детски права

 • Зелени площи бездомни животни, спорт и детски игри

 • Култура, културно и историческо наследство

 • Търговия и търговски обекти

 • Обществен ред и сигурност


Гражданите на района могат да сигнализират за проблеми или да отправят предложения към Съвета на е-мейл: savet@sredec-sofia.org 


До момента към Съвета са се обърнали трима граждани, чиито проблеми са препратени за съдействие към кмета и администрацията на район Средец. По всички казуси са предприети мерки, а в случаите на излизане от компетенциите на района са уведомени компетентните институции.


Повече информация за Съвета може да намерите на Интернет страницата на Район Средец, в раздел "СЪВЕТ".


Повече информация за проекта, в рамките на който бе създаден Съвета и за финансиращата го Програма Европа може да намерите на Интернет страницата на фондация "ФОРУМ".

-----

Съветът е  създаден в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец”. 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

28.10.2016
Откриване на нови компютърни клубове по проект “Линукс” Откриване на нови компютърни клубове по проект “Линукс”

На 31-ви октомври  и 1-ви ноември “Верният настойник” открива нови компютърни клубове по проект ...