English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Рано ми е" - национална кампания за превенция на ранните бракове, половите стереотипи и насилието, организира БФЖ

 
„Рано ми е” - национална кампания за превенция на ранните бракове, половите стереотипи и насилието, организира БФЖ


Български фонд за жените, с партньорството на младежките клубове към организациите „Голям брат, голяма сестра - България“, сдружение „ГЛОУ", читалище „Умение 2003", спортен клуб „Изида-Свиленград", „Екомисия 21 век" и фондация „П.У.Л.С“, организира национална кампания „Рано ми е“, насочена към превенция на ранните бракове и ранното отпадане от училище, за преодоляване на стереотипите и насилието, основани на пола, и за въвеждане на здравно и сексуално образование в учебната програма.


С едновременни събития в 7 български града – Пловдив, Велико Търново, Смолян, Ямбол, Свиленград, Ловеч и Перник, младежите ще предоставят на свои връстници базови знания за сексуално преносимите инфекции, предпазване от нежелана бременност, проблемите от ранните бракове, последствията от ранното отпадане от училище и др.


Организациите – партньори в кампанията вече месец работят по различни инициативи и използват иновативни подходи, за да достигнат до своите връстници – от интерактивни игри и семинари, през дискусии и видео послания, до безплатни прожекции, конкурс и флаш моб.


Кампанията цели да насочи общественото внимание към необходимостта от повишаване на здравната и сексуална култура на подрастващите и за нуждата от достъп до образование, което да изгражда система от знания, умения и позитивни нагласи за здравословно и отговорно поведение у всички младежи. 


От Български фонд за жените алармират, че едва 20,9% от българските ученици имат достъп в училище до лекции в областта на здравното и сексуално образование и модерните методи за контрацепция, по данни на Международната федерация по семейно планиране (IPPFEN). След нас са само Чехия и Литва. Липсата на знания за сексуално преносимите инфекции, нежеланата бременност, както и за отношението на противоположния пол към секса е шокираща. Нещо повече сексуалната грамотност намалява – от 32,8% през 2013 г. до 30,2% през 2015 г.


Затова не е изненада, че младите хора имат изключително рисково сексуално поведение - 40% не са използвали презерватив при първия си полов акт, поддържат паралелни сексуални отношения и кратка продължителност на сексуалните партньорства. Налице е също висока честота на ранната бременност (до 19 г.) и броя на абортите във възрастта 15-19 години. По този показател България е на първо място в Европа, заедно с Русия и Украйна. През 2009 повече от 10000 момичета са родили преди да навършат 20-годишна възраст, а почти 500 от тях са били под 15 години. Статистическите данни за сключените бракове през периода 2010-2015 г. сочат, че има тенденция към увеличаване на случаите на встъпилите в брак непълнолетни деца.


„Тази статистика има сериозни социални измерения, защото ранната бременност води до ранно отпадане от училище, а това възпрепятства личностното развитие на момичетата. Ниското образование води и до трудна реализация на пазара на труда, до по-ниски доходи, прави жените икономически зависими и намалява, съответно, техния принос към икономическия растеж,“ коментират от Фонда. „Нивото на образование рефлектира също върху отношенията вътре в семейството и най-вече върху отношението към децата.“

 

Повече за събитията по градове:

 

Сдружение „ГЛОУ“ са подготвили състезателна игра в 9 етапа, в която ученици от езиковите гимназии във Велико Търново и Смолян ще получат и постепенно затвърдят знанията си за сексуално преносимите инфекции, начините за предпазване от нежелана бременност и проблемите от ранните бракове.

 

Голям брат, Голяма сестра - Пловдив ще представят на пресконференция резултатите от четири събития за младежи между 14 – 19 години, и техните видео послания, по повод кампанията. Организацията успя за 2 седмици да обучи над 60 деца в Пловдив, от различни етнически групи, включително младежи от институциите, които да станат мултипликатори на обучението сред своите връстници.

 

Екип от доброволци на Екомисия 21 век направи анкета сред младежката общност в Ловеч за проучване знанията и нагласите относно сексуалното и репродуктивно здраве, обучи ученици от 3 училища на територията на общината и ги подкани да поразсъждават в конкурс за есе на тема: „Рано ми е”. На 16 ноемри от организацията предвиждат флаш моб на централната пешеходна зона и награждаване на победителите в конкурса.             


Фондация „П.У.Л.С“ ще проведат семинар за обучители на връстници, които чрез интерактивни методи да провокират младите хора да научат повече по темите контрацепция и сексуално предавани инфекции. На 16 ноември ще посетят три училища в гр. Перник, за да запознаят младите хора с проблемите на рисковите сексуални контакти и ще инициират дискусия сред тях на тема „Необходимо ли е сексуалното образование в училище“. Инициативите им включват още информационна кампания в централната градска част, семинар #ЗаНасиСекса и заснемане на промоционално видео „Рано ми е!”


Младежи от спортен клуб „Изида-Свиленград“ ще се срещнат с ученици до 8-ми клас, предимно от ромски произход, на които ще разкажат повече за рисковете от ранните бракове и ранното отпадане от училище, и ще им прожектират филм, който да повиши тяхната здравна култура. Организира се и следобедна прожекция на филма в местното кино, на която ще присъстват ученици от всички училища в Свиленград.

 

Читалище „Умение 2003“ стигат до младежите чрез онлайн кампания в социалните мрежи, състояща се от лични видео послания на млади хора по темата за опазване на сексуалното здраве и репродуктивните права и превенция на ранната раждаемост. Предвидени са тренинги в гимназии и в основни училища, с преобладаващо ромско население, в Ямбол чрез интерактивни игри, които се модерират от съученик на участниците и ще провокират младите хора да поразсъждават по темата за какво все още не са пораснали.  

 

Проектът „Младежки клубове по равнопоставеност: сексуалното образование на младите хора в борба с ранните бракове, джендър стереотипите и насилието“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Телъс Интернешънъл Юръп“.

 

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. Организацията работи за гарантиране на правата на момичетата и жените, за повишаване на информираността на обществото относно половите стереотипи и за тяхното изкореняване, за премахването на всички форми на дискриминация и насилие, основано на пола, както и за постигането на реална равнопоставеност между половете.Сходни публикации

„Как да разпознаем насилника” беше темата на дискусия в Казанлък

„Как да разпознаем насилника" беше темата на дискусия в Казанлък

Дискусия за домашното насилие под надслов „Как да разпознаем насилника“ се състоя в Младежкия дом в Казанлък, съобщи за БТА

„Гергина“: програма за личностно развитие за момичета от малките населени места

„Гергина“: програма за личностно развитие за момичета от малките населени места

Започна набирането на участнички за третото издание на програма за личностно развитие за момичета от малките населени места

Количествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към

Количествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към настоящия момент в България.

Към финализиране е обобщението на резултатите от проведени през 2022 г. количествено и качествено изследване на полово – ролевит