English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация „Земята източник на доходи" превърна в успешни фермери десетки роми

 
Фондация „Земята източник на доходи” превърна в успешни фермери десетки роми
Земеделските производители са от Пловдивска област. От старта на програмата през 1997 г. до сега, са подпомогнати три поколения. Всички си вадят хляба с честен труд – отглеждат зеленчуци, овошки и лозя…

Казват, че ром градинар няма. Това обаче не е така. В действителност в България има десетки ромски семейства, чието препитание е земеделието. Така се опровергава общата нагласа, че роми и земеделие са несъвместими понятия. Вече над 20 години десетки ромски семейства от Пловдивско обработват земя, произвеждат продукция за себе си и за пазара, плащат определени вноски и стават собственици на ниви и лозя. Всичко това нямаше да е възможно без огромната подкрепа на Фондация „Земята източник на доходи“. Нейната програмата стартира в България през 1997 г., като се финансира от холандска организация за международно развитие и сътрудничество.

Целта на програмата е интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи. През годините тя доказа, че ромските семейства, както и всички останали, които се занимават със земеделие, могат да се справят със селскостопанската дейност, да са отговорни и най-важното – да създават доходи и да изхранват семействата си от нея. Благодарение на Фондацията успешни фермери са станали ромски семейства от почти цяла Пловдивска област. В гр. Перущица живеят и работят едни от първите участници в програмата „Земята източник на доходи“. Те за закупили земя, предимно с лозя и овошки. Като част от програмата през есента на 2000-та година в Пловдив е създаден Агроинформационен център. Една от основните му дейности е да оказва консултантска и техническа помощ при подготовката и реализацията на проекти в областта на селското стопанство и дребния бизнес. Отделно предоставя информация, специализирани консултации, обучения и техническа помощ на дребни земеделски стопани за участие в процеса на оземляване и ефективно управление на тяхната селскостопанска дейност. Експертите на Фондацията разработват също бизнес-плановете и осъществяват помощ при изпълнението. Подпомагат стопаните и при попълване на документите за получаване на директните плащания, за качество на пресните плодове и зеленчуци, за обвързана подкрепа, по схемата De minimis и др.

– До лятото на 2005 г. над 40 ромски семейства, които работят по програмата „Земята източник на доходи“, вече притежават 270 декара земя, обясни доц. д-р Иван Пенов – председател на Управителния съвет на Фондацията „Земята източник на доходи“ и преподавател в катедра „Икономика“ в Аграрния университет в Пловдив. Той разказа как работи тя и какви са нейните успехи, както и постиженията на фермерите:

– Фондацията работи на следния принцип – ромите се оземляват с държавна или общинска земя по наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни семейства. Тъй като общинската и държавната земя не достига, а и често не е плодородна, от фондацията сме предприели една друга инициатива – ромите сами намират парцела земя, чиито собственици искат да станат. Фондацията го купува, като те плащат само 20 процента от стойността му. Останалите 80 се поемат от фондацията. Бъдещите собственици се задължават да изплатят 80-те процента в срок от 3 до 5 години. След внасяне на последната вноска, ромите стават собственици и получават нотариален акт .

Експертите от фондацията помагат на фермерите да си закупят земя, техника, торове и препарати. Осигуряват им също обучения и агро консултации на място. Вече над 100 са семействата, които са „под крилото“ на Фондация „Земята източник на доходи“. Те са основно от Пловдивска област. Културите, които отглеждат са зеленчуци и трайни насаждения – овошки и лозя.

Иначе пилотната фаза на първия ни проект бе в периода 1997-1999 г. Тя се осъществи от Фондация „СЕГА – Старт за ефективни граждански алтернативи“, в сътрудничество с Фондацията за регионално развитие „Рома-Пловдив“ и с консултантската помощ на Института за пазарна икономика. Тогава приложихме микрокредитна схема за предоставяне на оборотни средства за земеделие в две села от Пловдивски регион. Поради съществуващите законодателни ограничения финансирането се осъществи под формата на дарение под условие, като предоставените средства се връщаха в специален Фонд за регионално развитие. През тази фаза достъп до оборотен капитал получиха 75 семейства от селата Борец и Чалъкови.

Част от хората, които навреме разбраха, че трябва да имат собственост върху земята, която обработват, я закупиха. Друга част бяха на мнение, че могат да я работят, без да е тяхна. Специално в Пловдивско до 2005 г. голяма част от земята пустееше. Ромите я наемаха и обработваха.

Крум Христов, който е член на Управителния съвет обясни, че във Фондацията имат членове с одобрени и изпълнени четири проекта по Мярка „Млад фермер“ от Програмата за развитие на селските райони от предния програмен период. Земеделците, които работят по тях са от Пъдарско, Перущица, Чалъкови и Ягодово. В Ягодово има създадена орехова градина, в Пъдарско отглеждат зеленчуци с капково напояване, а в Чалъкови и Перущица закупиха по един трактор по същата мярка. Основната дейност на хората от Чалъкови са зеленчуците, които се гледат на полето и в оранжерии. Там сеят най-вече чесън, защото мястото има специфични почвено-климатични условия, които са изключително благодатни за чесъна. Останалите фермери, с които работим са от Чоба, Чешнегирово, Първомай и Момино село. Един от най-успешните ни фермери е Илия Илиев от Чалъкови. Земята, която обработва е над 30 декара с различни зеленчуци. Многолюдното семейство на Салчо и Мика Еневи обработва над 40 декара земя. С помощта на фондацията „Земята източник на доходи“ имат собствено лозе, както и трактор.

Доц. Иван Пенов допълни, че преди няколко години Фондацията се е присъединила към програмата „Равен шанс: достъп до средното образование“. Тя е към Тръста за социална алтернатива и обхваща ученици от средните училища. Тази програма с продължителност август 2014 – юни 2017 г. подпомага чрез стипендии бедните ученици като им поема разходите за транспорт, за учебници и за дрехи. „Преди две години администрирахме 30 стипендии, а миналата година 20. Те са за деца от селските райони, които учат в земеделските гимназии в Перущица, Белозем, Брезово, Механотехникума в Карлово, както и в Електротехникума в Пловдив. Условието за получаване на стипендия е децата да посещават редовно училище. За това имаме обратна връзка с учителите и знаем дали ходят или не и какъв успех имат. По-будните деца и с по-висок успех стимулираме да продължат да учат и във висши учебни заведения.

Изпълняваме и третата фаза от проекта „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“, който е двегодишен – 2015-2017 г. С него целим да се разшири подкрепата за реализация на икономически дейности от ромски семейства, като част от общностите в неравностойно положение в България. Задачите, които сме си поставили, са да увеличим броя на бенефициентите от ромски произход, които получават достъп до активи и за които е осигурена заетост, респективно доходи в резултат на подкрепени икономически инициативи.

В края на всяка година Фондацията „Земята източник на доходи“ провежда двудневни срещи, на които събира всички свои членове. На тях се отчитат постигнатите резултати, както и предизвикателствата и възможностите през предстоящата година. Естествено, след сериозната част има почерпка и веселба. Всички получават грамота „Коректен участник“, а най-добрите винари се състезават за приза „Най-добро вино“. На срещите се събират хора от три различни поколения. Доц. Иван Пенов обобщава, че тези членове, които са по-стари, постепенно излизат от системата. По-активни стават техните синове и дъщери, а в стипендиантската програма идват и внуците.

Сега екипът на Фондация „Земята източник на доходи“ подготвя поредното си участие в Международната селскостопанска изложба „АГРА“, която ще се проведе в Международен панаир Пловдив от 22 до 26 февруари. В рамките на проявата от Фондацията ще проведат кръгла маса, на която ще се дискутират проблемите в земеделския бранш и предизвикателствата пред фермерите през настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони.

Снимка: Pixabay


Автор: Николета КАРАСТОЯНОВА

Източник: Агровестник , 06 февруари 2017 г.

Сходни публикации

EIT Food Challenge Lab 2023 България - отворено за кандидатстване!

EIT Food Challenge Lab 2023 България - отворено за кандидатстване!

На 12-14 октомври 2023 г. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) организира в сътрудничество с

Виртуалната конференция на Българска асоциация за управление на хора стартира утре

Виртуалната конференция на Българска асоциация за управление на хора стартира утре

Пролетната конференция на Българска асоциация за управление на хора ще се проведе в дните от 2 до 4 юни 2021 г. Темата на

Покана за участие в Есенната конференция на Българска асоциация за управление на хора

Покана за участие в Есенната конференция на Българска асоциация за управление на хора

Споделени практики, иновативни подходи и не/очаквани предизвикателства, свързани с дигитализацията на бизнеса и HR функцията –